Jurământul în relaţiile româno-otomane

  • Subiect: Jurământul constituia o procedură juridică încă des întâlnită în sud-estul Europei de-a lungul secolelor XV-XVII, având menirea să întărească încrederea reciprocă într-un act contractat. Şi în relaţiile dintre voievozii români şi sultanii otomani, conform unei practici cutumiare larg răspândită încă în secolele XV-XVII, jurământul era un moment extrem de important în stabilirea unor înţelegeri de pace. Mai mult, înţelegerile de pace din secolul XV erau desemnate de multe ori numai prin termenii jurământ sau tratat întărit cu jurământ. Izvoarele narative otomane (la care se face apel în lipsa unor piese de cancelarie timpurii) punctează în mod deosebit pe încheierea unor „legăminte” (sing. 'ahd), reţinând - în secolul XV, în special – „jurământul” (care se confundă în parte cu „legământul”) ca moment esenţial în procesul de stabilire a unor relaţii paşnice. Locul jurământului în structura diplomatică a 'ahdnâme-lelor otomane din secolele XV-XVII nu a fost constant. Îl putem găsi fie la început, fie la sfârşit de text. În tratatele încheiate în secolul XV şi prima jumătate a secolului XVI (cu Veneţia, Ungaria sau Polonia), jurământul sultanului era plasat înaintea „clauzelor” tratatului. Influenţa diplomaticii veneţiene pare să-şi fi spus cuvântul în această privinţă. Din vremea lui Suleyman Kanunî, jurământul sultanului începe a fi plasat la sfârşitul textului 'ahdnâme-lelor. Este făcută de asemenea şi observaţia, că, deşi sunt atestate jurămintele reciproce ale conducătorilor români şi otomani, având în vedere că în dreptul islamic nu este lipsit de importanţă dacă o înţelegere politică este făcută în scris sau verbal, apare un nou argument în sprijinul existenţei în formă scrisă a vechilor tratate româno-otomane, a aşa-numitelor „capitulaţii”.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Forme ale relaţiilor sud-est europene
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1996
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: V; anul 1996; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate şi politică
  • Paginaţia: 61-76
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 18   >  >|