Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ: un text eshatologic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea

  • Subiect: Redactarea la mănăstirea Neamţ, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a unui text eshatologic, „Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ”, singurul text original de acest gen redactat în limba română cunoscut până în prezent se plasează în contextul curentului de reînnoire a vieţii monastice iniţiat de stareţul Paisie Velicikovski, la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ. Textul Vedeniei monahului Teodosie de la Neamţ, compoziţie unică în cadrul genului literaturii eshatologice, înfăţişează convorbirea pe care, la trei ani de la moartea lui Paisie, un călugăr bătrân din obştea stareţului, Teodosie, o poartă, în „vedenia visului”, cu un diavol. Silit de arhanghelul Mihail, diavolul îi împărtăşeşte monahului tainele războiului nevăzut pe care îl duce de aproape treizeci de ani împotriva călugărilor din mănăstirile Secu şi Neamţ. Dialogul constituie o critică transparentă a decăderii vieţii monastice în obştea lui Paisie după moartea stareţului, rezultat, în opinia autorului, al concesiilor făcute de succesorul lui Paisie, stareţul Sofronie. Dialogul este de asemenea un prilej pentru relatarea pe scurt a biografiei lui Paisie şi pentru a face referinţă la opera de traducere a textelor Părinţilor Bisericii realizate sub supravegherea sa. Sfârşitul textului cuprinde prevestiri privitoare la agonia vieţii monahale şi la sfârşitul activităţii cărturăreşti în cele două mănăstiri, Secu şi Neamţ, precum şi îndemnul adresat călugărului, trezit din viziune, de a vesti monahilor, spre întărire, cele auzite. Textul Vedeniei este comentat şi apoi reprodus după singura versiune integrală care s-a păstrat, aflată în fondul Bibliotecii Academiei Române sub cota 4701, între filele 1r-19r, copiată de monahul Mateiu Munteanul în anul 1849.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Editura Universităţii din Bucureşti
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1999-2000
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: X; anul 1999-2000; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene
  • Paginaţia: 107-131
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 11   >  >|