Pour une relecture des collections archéologiques néolithiques et chalcolithiques dans la zone de Hamangia-Baia: nouvelles données chronologiques relatives aux recherches conduites par Dumitru Berciu

  • TITLU în română: Reanalizarea colecţiilor arheologice neolitice şi calcolitice din zona Hamangia - Baia: noi date cronologice referitoare la cercetările realizate de Dumitru Berciu
  • Subiect: „Între 1952 şi 1961, Dumitru Berciu a realizat numeroase cercetări arheologice în zona lacului Goloviţa, pe teritoriul actual al comunelor Baia şi Ceamurlia de Jos (jud. Tulcea). După finalizarea acestora, în anul 1966 a fost publicată o parte a săpăturilor din aşezările atribuite culturii Hamangia de la Baia-Goloviţa şi Ceamurlia de Jos. În acelaşi interval de timp, Dumitru Berciu a condus săpăturile de pe tell-ul localizat în marginea de vest a satului Baia (tell-ul „Boruz”). În anul 2019, ca parte a unui proiect al Academiei Române, un colectiv franco-român a propus o reanalizare a colecţiilor şi arhivelor păstrate la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. Această activitate, încă în desfăşurare, ne va permite în primul rând să aruncăm o nouă privire asupra aşezărilor din zona lacului Goloviţa din perioada mileniilor VI şi V î.e.n. Analiza arhivelor şi cercetărilor de teren ne-a permis să localizăm cu precizie cele trei aşezări mai sus menţionate, în special tell-ul de la Baia, pentru care nu exista o documentaţie scrisă, ci doar o parte din materialele păstrate la Bucureşti. Scopul acestui articol este să prezinte un raport de etapă şi, având în vedere primele datări radiocarbon obţinute, să evalueze ipotezele înaintate de Dumitru Berciu cu privire la anterioritatea sitului de la Baia-Goloviţa faţă de cel de la Ceamurlia de Jos. O altă provocare este aceea de a propune o relectură a stratigrafiei aşezării-tell de la Baia, în contextul absenţei documentelor de arhivă.”
  • Limba de redactare: franceză (rezumat în română şi franceză)
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice: CA
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; subtitlu: In memoriam: Dragomir Popovici
  • Paginaţia: 141-162
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 23   >  >|