Topoare de silex descoperite în aşezările culturii Gumelniţa de la Urlaţi (jud. Prahova), Ciolăneştii din Deal, Ţigăneşti (jud. Teleorman), Surduleşti (jud. Argeş) şi Uzunu (jud. Giurgiu) / Flint axes found in the Gumelniţa settlements from Urlaţi (Prahova County), Ciolăneştii din Deal, Ţigăneşti (Teleorman County), Surduleşti (Argeş County) and Uzunu (Giurgiu County)

  • Subiect: „Deşi topoarele de silex sunt descoperiri caracteristice în aşezările culturii Gumelniţa, abordarea acestora în studiile de specialitate este una mai curând izolată. Acest tip de piesă reprezintă dovada măiestriei meşterilor din preistorie, demonstrând în acelaşi timp existenţa unor tehnici complexe de prelucrare a lemnului. În acest studiu analizăm nouă piese inedite provenind din trei areale distincte, respectiv nordul Munteniei (Urlaţi), sudul (Uzunu), respectiv sud-vestul aceleaşi provincii (Ciolăneştii din Deal, Ţigăneşti şi Surduleşti). Din aşezarea gumelniţeană de la Urlaţi publicăm un topor descoperit în timpul cercetărilor sistematice derulate în anul 2018. Cele cinci topoare de la Ciolăneştii din Deal au fost descoperite în tell-ul Măgura Ţui, situat în lunca pârâului Câinelui, afluent al Vedei. Acest sit a fost sondat arheologic în anii 1964-1965 şi cercetat sistematic în anul 1966 de către A. Niţu şi Al. Marinescu. Din tell-ul de la Ţigăneşti provine un topor care reprezintă o descoperire fortuită, fără să aibă legătură cu cercetările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, efectuate de C. Bolliac şi D. Butculescu. Piesa de la Surduleşti provine din săpăturile efectuate de M. Petrescu - Dîmboviţa în tell-ul numit Movila de la Eleşteu. Acesta se afla pe malul drept al pârâului Burdea, afluent al Vedei, şi a fost sondat în anul 1946. Toporul de mari dimensiuni de la Uzunu (jud. Giurgiu) face parte din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, fiind achiziţionat împreună cu alte 124 de piese de respectiva instituţie în anul 1959.”
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză şi română)
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice: CA
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; subtitlu: In memoriam: Dragomir Popovici
  • Paginaţia: 203-224
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 23   >  >|