Noi date cronologice referitoare la culturile Cernavodă I şi Cucuteni obţinute în urma cercetărilor arheologice de la Săveni (judeţul Ialomiţa) / Nouvelles dates chronologiques pour les cultures Cernavodă I et Cucuteni, suite aux recherches archéologiques de săveni (département de Ialomiţa)

  • Subiect: „ Cercetările arheologice sistematice efectuate în situl pluristratificat de la Săveni - La Movile (judeţul Ialomiţa) au permis evidenţierea, printre altele, a două niveluri de locuire eneolitice aparţinând culturii Cernavodă I. În cuprinsul acestora, pe lângă inventarul obişnuit, au fost descoperite şi şase fragmente ceramice cucuteniene, databile în etapa Cucuteni B2, ce reprezintă importuri în mediul cultural Cernavodă Ib. De asemenea, din cuprinsul a trei complexe arheologice (complexul nr. 4, complexul nr. 5 şi locuinţa nr. 1), aparţinând celui de-al doilea nivel de locuire Cernavodă Ib (mai recent), au fost prelevate eşantioane de oase de animale ierbivore, care au fost analizate ulterior prin metoda radiocarbonului (14C) la laboratorul din Poznan (Polonia), datele fiind apoi calibrate cu programul OxCal 4.2, dezvoltat de Universitatea din Oxford (Marea Britanie). Cele trei date plasează locuirea Cernavodă Ib de la Săveni în intervalul 3700-3500 B.C. Astfel, informaţiile de cronologie relativă şi absolută confirmă sincronismul existent între etapa Cucuteni B2 şi faza Cernavodă Ib. De altfel, la finalul eneoliticului din spaţiul carpato-danubiano-pontic, cultura Cernavodă I a evoluat mai ales în prima jumătate a mileniului IV î.H., fiind sincronă pentru o lungă perioadă de timp cu faza Cucuteni B. Menţionăm faptul că în prezentul studiu au fost incluse toate datele radiocarbon (14C) certe existente în prezent pentru faza Cucuteni B şi cultura Cernavodă I, cele credibile fiind avute în vedere în analiza noastră cronologică.”
  • Limba de redactare: română (rezumat în franceză şi română)
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; subtitlu: In memoriam: Dragomir Popovici
  • Paginaţia: 387-402
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 23   >  >|