Plastica antropomorfă gumelniţeană de lut din colecţiile Muzeului Dunării de Jos / Gumelniţa Antropomorphic Clay Figurines from the Lower Danube Museum Collections

  • Subiect: „Cultura Gumelniţa este una dintre cele mai spectaculoase culturi eneolitice din zona balcanică. În cursul evoluţiei lor îndelungate pe teritoriul României, comunităţile culturii Gumelniţa au realizat o serie de piese din lut care imită silueta umană, unele dintre ele remarcându-se printr-o excepţională valoare artistică. Cele mai multe dintre piesele prezentate au fost descoperite în aşezarea gumelniţeană Măriuţa – La Movilă (în număr de 33), dintre acestea cele mai multe fiind întruchipări feminine (26), urmate de 6 fragmente de statuete din care s-a păstrat doar capul şi o reprezentare antropozoomorfă. Din cele 56 de figurine, doar trei prezintă pe corp mai multe incizii orizontale, paralele, mărginite de una verticală, care pot simboliza un obiect vestimentar. În acest studiu încercăm să identificăm trăsăturile generale ale plasticii gumelniţene antropomorfe din colecţia Muzeului Dunării de Jos. Din raţiuni practice, pentru o analiză nuanţată, am avut în vedere în metodologia de lucru clasificarea materialului arheologic din punct de vedere tipologic, dar şi morfologic. Ne-am oprit şi asupra informaţiilor tehnice (dimensiuni orizontale şi verticale).”
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză şi română)
  • Secţiunea: INVENTARIA ARCHAEOLOGICA
  • Vezi publicația: Pontica
  • Editura: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
  • Loc publicare: Constanţa
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: LII; anul 2019
  • Paginaţia: 149-174
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 22   >  >|