Consideraţii cu privire la două ştampile de amfore de Myrsileia din colecţia Muzeului de Arheologie „Callatis” / Considérations sur deux timbres amphoriques de Myrsileia de la collection du Musée dʹArchéologie „Callatis”