Gabriel Talmaţchi, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 680 pagini şi 83 planşe