Intrări de carte străină în biblioteca MINAC (2014) / New Book Entries in MNHAC Library (2014)