The coins of the western pontic greek cities and the ,,barbarian” populations in the hellenistic period

  • TITLU în română: Monedele oraşelor greceşti vest pontice şi „populaţii barbare” în epoca elenistică
  • Subiect: „În lucrarea de faţă aducem în discuţie anumite manifestări ale relaţiilor dintre polisurile greceşti vest-pontice (Histria, Tomis, Callatis) şi lumea „barbară” (getică, tracică, scitică) din perspectiva unei categorii specifice de materiale: documentele numismatice. Motivele şi mijloacele prin care aceste bunuri sunt difuzate în mediul negrecesc variază în funcţie de regiunea şi perioada analizată. Descoperirile arheologice confirmă existenţa relaţiilor comerciale, cărora li se poate asocia, în anumite situaţii, o componentă monetară. De asemenea, sursele scrise păstrate (autori antici şi, mai ales, inscripţii) înregistrează numeroase alte modalităţi posibile, non-comerciale, prin care monedele greceşti ajung în mâna „barbarilor”: tribut (singular sau anual), plata unor sume prevăzute în tratate de alianţă, răscumpărarea captivilor, plăţi militare către mercenari, daruri diplomatice sau jafuri. În legătură cu astfel de situaţii trebuie studiate conotaţiile complexe, de ordin social, politic sau religios, pe care le capătă o parte din piesele monetare ajunse în mediul „barbar”.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Acta Musei Tutovensis: ActaMT
  • Editura: Demiurg
  • Loc publicare: Bârlad
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XII; nr. în TOM: 2; anul 2016
  • Paginaţia: 27-39
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 20   >  >|