Parénèses byzantines dans les pays roumains

  • TITLU în română: Pareneze bizantine în Ţările Române
  • Subiect: În acest studiu sunt cercetate pe scurt cele mai importante opere bizantine din geniul parenezelor destinate suveranilor (Fürstenspiegel) - Peri basileias a lui Synesios, Ekthesis kephalaion parainetikon a lui Agapet, Kephalaia parainetika de Vasile sau pseudo-Vasile I Macedoneanul şi Paideia basilike de Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei - pareneze adresate împăraţilor Arcadius, Iustinian, Leon şi Constantin Porphyrogenetul. Aceste opere bizantine au fost mult apreciate atât în Occident, cât şi în sud-estul european, din secolul al XVI-lea obţinând o largă difuziune datorită reeditărilor şi traducerilor în latină, franceză, germană, engleză, slavonă, neo-greacă şi română.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Etudes Byzantines et Post-Byzantines
  • Editura: Editura Academiei Republicii Socialiste România
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1979
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: I; anul 1979
  • Paginaţia: 117-133
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 17   >  >|