L’opposition entre les notions de « monarchie » et « polyarchie » à Byzance (IXe-XIIIe siècles)

  • TITLU în română: Opoziţia între noţiunile de „monarhie” şi „poliarhie” la Bizanţ (secolele IX-XIII)
  • Subiect: Studiul trece sumar în revistă concepţia bizantină din timpul Imperiului mediu privitoare la propria formă de vieţuire statală, concepţie în lumii mari creionată în timpul scrierilor patristice ale Părinţilor Bisericii Creştine. În gândirea bizantină, deosebit de importantă este opoziţia dintre conceptele de „monarhie” şi de „poliarhie”. Deşi în general bizantinii îşi reprezentau mental statul ca o monarhie, de altfel optima monarhie de pe pământ, există cazuri şi situaţii în care el funcţionează ca o poliarhie.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Etudes Byzantines et Post-Byzantines
  • Editura: Editura Academiei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1991
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1991
  • Paginaţia: 91-103
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 19   >  >|