• TITLU în română: Un răspuns teologic al mitropolitului Ungrovlahiei Neofit Cretanul adresat prinţului Constantin Mavrocordat
  • Subiect: Este publicată o compilaţie de surse creştine făcută de mitropolitul Neofit Cretanul ca răspuns la întrebarea adresată între 1737 şi 1747 de domnitorul Constantin Mavrocordat referitoare la posibilitatea de a primi Sfânta Împărtăşanie după ce în noaptea precedentă au fost visate vise erotice. Pe scurt, răspunsul arată că dacă visul este urmare a unei dorinţe conştiente anterioare respectivei nopţi, împărtăşania este interzisă, dar dacă visul apare independent de voinţa celui care îl visează şi de alte acţiuni ale sale, atunci ea este permisă.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Etudes Byzantines et Post-Byzantines
  • Editura: Editura Academiei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2011
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; anul 2011
  • Paginaţia: 427-444
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  28 / 31   >  >|