RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migraţii şi până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr. XIII, 2017, p. 287-290)