Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Vaslui, Tutova şi Fălciu în a doua jumătate a secolului XVIII şi la începutul secolului XIX

  • Subiect: On ne connaît pas la date exacte de l'organisation de ces trois unités administratives du pays de la Moldavie. Dans les documents ainsi que dans les chroniques, on mentionne pour Ia première fois le district de Vaslui en 1435 et leur districts de Tutova et de Fălciu en 1566, Durant des siècles, ces districts, tout comme les autres de la Moldavie, n'ont pas comporte des sous-divisions administratives-territoriales. C'est en 1741 que, par une réforme administrative, le prince de la Moldavie, Constantin Mavrocordat, a divisé chaque district en circonscriptions.
  • Limba de redactare: română (rezumat în franceză)
  • Secţiunea: Istorie
  • Vezi publicația: Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM
  • Editura: Muzeul Judeţean Vaslui
  • Loc publicare: Vaslui
  • Anul publicaţiei: 1986
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VII-VIII; anul 1986
  • Paginaţia: 213-224
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 60   >  >|