Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu AILINCĂI, Sorin Epoca bronzului 17-24 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel Prima epoca a fierului 25-32 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 8, seria arheologie AILINCĂI, Sorin Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea 238 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian, ȚÎRDEA, Alexandra Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin Arheologia perioadei timpurii a epocii fierului în Dobrogea - un istoric al cercetării 13-44 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, CONSTANTINESCU, Mihai, MIHAIL, Florian Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, STANC, Simina Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
2006 Istros, XIII AILINCĂI, Sorin Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Țibrinu "La Lac" (com. Mircea Vodă, jud. Constanța) 135-158 română
2012 Mousaios, XVII AILINCĂI, Adina, AILINCĂI, Sorin Despre locuirea culturii Babadag de la Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea 97-106 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, TOPOLEANU, Florin Noi complexe cu oseminte umane în așezarea de tip Babadag de la Niculițel - Cornet 39- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstatiene de la Babadag (jud. Tulcea) 45- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, MAILLE, Michel, MICU, Cristian Nouveaux etablissements du premier age du fer decouverts au nord-ouest de la Dobroudja 33-40 franceză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel, TARLEA, Alexandra-Clara, VERNESCU, Mirela Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement 77- engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, STĂNICĂ, Aurel, ZVÎNCĂ, Iuliana Noi descoperiri funerare de pe teritoriul localității Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea) 317- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 419-419 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin A new bronze age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României - Soroceanu Tudor 451-451 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, BĂLĂȘESCU, Adrian, BURNES, Albane, CAROZZA, Jean-Michel, CAROZZA, Laurent, FLOREA, Mihai, FURESTIER, Robin, HAITĂ, Constantin, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, RADU, Valentin Le projet Delta du Danube: Societe et environment durant le neolithique et les ages de metaux dans le Delta du Danube .9-26 franceză
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Noi considerații referitoare la cercetările arheologice efectuate în așezarea culturii Babadag de la Revărsarea-Dealul Tichilești, jud. Tulcea 37-78 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea 55-178 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Settlement Types and Enclosures in the Gumelnița Culture - Ștefan Cristian 626-627 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Victor Henrich Baumann la a 70-a aniversare 633-639 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, DIETRICH, Olivier A group of bronze age socketed hammers/beating fists from the lower Danube and Northern Sea Area .9-19 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, ALINCĂI, Adina, CAROZZA, Laurent, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Despre locuirea eneolitică de la Enisala - Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 81-100 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară - Motzoi-Chicideanu Ion 309-310 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ADAMESCU, Adrian, AILINCĂI, Sorin, CONSTANTINESCU, Mihai Observații referitoare la înmormîntările hallstattiene timpurii din așezarea de la Suceveni - Stoborăni, jud. Galați 269-288 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Tezaure dacice. Creația în metale prețioase din Dacia preromană - Spînu D. 386-389 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII AILINCĂI, Sorin, DOBRINESCU, Cătălin, JUGĂNARU, Gabriel, NICIC, Andrei Considerații privind realizarea decorului înprimat pe ceramica din prima epocă a fierului în spațiul nord-vest pontic 111-130 română
2006 Pontica, XXXIX AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian L'habitation du premier age du fer de l'etablissement de Sarichioi "La Bursuci" (dep. De Tulcea) 65-73 engleză
2007 Pontica, XL AILINCĂI, Sorin, IGNAT, Adina A bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) 487-491 română
2010 Pontica, XLIII AILINCĂI, Sorin Noi considerații asupra locuirii din prima epocă a fierului (cultura Babadag) de la Telița-Amza, com Telița, Jud. Tulcea 51-76 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel, ȚÎRLEA, Alexandra Noi considerații privind fibulele descoperite în aria culturii Babadag 131-137 română
2010 Studii de Preistorie, 7 AILINCĂI, Sorin, BURENS, Albane, CAROZZA, Laurent, LĂZURCĂ, Elena, MICU, Cristian Premieres observations sur les techniques de faconnage et de finition de la ceramique chalcolithique Gumelnița A2 du site de Carcaliu (Dobroudja, Romanie) 95-123 franceză
2010 Studii de Preistorie, 7 AILINCĂI, Sorin, MIHAIL, Florian Psalii din corn descoperite în așezări ale culturii Babadag din nordul Dobrogei 189-200 română