Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 1 MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești din Moldova. Catalog, vol. II, Iași, Editura Junimea, 2007, 456 p. + 30 de planșe cu facsimile (Vasile I. Schipor) română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BRĂDĂȚAN, Aura (autor), MITRIC, Olimpia (autor) Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale "S. Fl. Marian" din Suceava 223-234 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MITRIC, Olimpia (autor) Un manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 311-320 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MITRIC, Olimpia (autor) Opere I. Versuri - Dosoftei 681-682 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava (prima jumătate a secolului al XVIII-lea) - catalog 663-708 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche în fondurile Bibliotecii Muzeului Județean Suceava (I) - catalog 233-246 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MITRIC, Olimpia (autor) Fondul de carte veche românească și străină de pe lîngă mănăstirea Rîșca (jud. Suceava) - Prezetare generală 191-194 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI MITRIC, Olimpia (autor) Circulația Cazaniei lui Varlaam în Moldova 348-361 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (CĂTĂLINA ILIESCU) VIII. Note bibliografice 460-461 română
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr., MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești în colecții botoșănene(secolele XVII-XX) - prezentare generală (1) Patrimoniu mobil 8
2007 Forum Cultural, VII, nr. 1, martie Dr., MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești în colecții botoșănene(secolele XVII-XX) - prezentare generală (2) Patrimoniu mobil 10
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MITRIC, Olimpia (autor) Vechi tipărituri nemțene în colecțiile județului Suceava 259- română