Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 40 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Două plăci de la Drobeta reprezentând cavalerii danubieni Note şi discuţii 491-494 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX FLORESCU, Radu (autor) Cercetarea științifică în muzeu 743-750 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLORESCU, Radu (autor) Considerații teoretice privind arheologia ca știință .7-15 română
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu (autor) Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română (rezumat în franceză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-II FLORESCU, Radu (autor) Quelques observations sur le trace et la partition de la bande a reliefs historiques de la colonne Trajane 457-496 franceză
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Conservarea-restaurarea ca etapă a cercetării bunurilor culturale 23-31 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I FLORESCU, Radu (autor) Granițele Daciei la Prolemeu 53- română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV FLORESCU, Radu (autor), MATEI, Cristian (autor) Statele protoelenistice din nordul și vestul Pontului Euxin 173-181 română
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 FLORESCU, Radu (autor) Compte rendu: "Starogreckata keramika v Muzeji nag. Stalin" - Goranà Tontchéva 515-515
1974 Drobeta, I FLORESCU, Radu (autor) Drobeta pe columna lui Traian 315- română
1978 Drobeta, III FLORESCU, Radu (autor) Cîteva observații cu privire la limesul transalutan 55- română
1985 Drobeta, VI FLORESCU, Radu (autor) Drumurile lui Traian la sud de Carpați în războaiele dacice. O nouă interpretare a imaginilor Columnei lui Traian 51- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II FLORESCU, Radu (autor) Vitruviu, un precursor al etnologiei (informațuu pentru o istorie a arhitecturii românești 330-335 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Grigore (autor), FLORESCU, Radu (autor) Săpăturile arheologice de la Capidava 617-628
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 CEACALOPOL, Gloria (autor), FLORESCU, Grigore (autor), FLORESCU, Radu (autor) Săpăturile arheologice de la Capidava 571-582
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CEACALOPOL, Gloria (autor), FLORESCU, Grigore (autor), FLORESCU, Radu (autor) Săpăturile arheologice de la Capidava 693-704
1976 Muzeul Național, III DRĂGUȚ, Vasile (autor), FLORESCU, Radu (autor) Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique 31-34 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu (autor) Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie FLORESCU, Radu (autor) Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
1972 Pontica, V CIOBANU, R. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
1973 Pontica, VI FLORESCU, Radu (autor) Al IX-lea Congres Internațional de studii cu privire la frontierele Imperiului roman 383-385 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Săpăturile de la Capidava 417-435 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu (autor), GEORGESCU, N. (autor) Săpăturile de la Capidava 77-85 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu (autor) Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane tîrzii 361-372 română
1976 Pontica, IX FLORESCU, Radu (autor) Burii la Adamclisi ? 65-78 română
1981 Pontica, XIV FLORESCU, Radu (autor) Țara lui Dromihaites 153-157 română
1985 Pontica, XVIII FLORESCU, Radu (autor) Monumente tomitane de școală constantinopolitană 193- română
1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu (autor) Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171- română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia (autor), FLORESCU, Radu (autor) Stratigrafia Capidavei romane tîrzii și feundale timpurii 197-247 română
1990 Pontica, XXIII FLORESCU, Radu (autor) Urbanizarea Dobrogei romane 97-127 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 FLORESCU, Radu (autor) Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pentant l'antiquite et l'antiquite tardive 451-457 franceză
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 FLORESCU, Radu (autor) L'episode moesique de la premiere guerre dacique: une parallele entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi 133-159 franceză
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Considerații asupra monumentului triumfal de la Adamclisi 3-10 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 FLORESCU, Radu (autor) Expresivitatea monumentelor ruinate Conservare - restaurare 89-92 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Energiile unei vocații (In memoriam Vasile Drăguț) Evocări 95-96 română
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis FLORESCU, Radu (autor) Urbanizarea Daciei Studii şi articole 149-167 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" FLORESCU, Radu (autor) Strecurători ceramice preistorice Studii şi articole 63-68 română, engleză
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FLORESCU, Radu (autor) Contribuții la cunoașterea metrologiei dacilor în vremea domniei lui Decebal 153-164 română
1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII FLORESCU, Radu (autor) Note de geografie istorică