Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Ioan (autor) Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan (autor) Noi considerații privind locuirea Monteoru de la Gura Văii-Poiana Mirăuță .11-47 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan (autor) Toporul miniatural dun lut ars de la Bogdănești - Todoscanu 48-52 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan (autor) Locuirea din epoca bronzului de la Pătrățcani-Silești (com Gura Văii, jud. Bacău) 58-85 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd bronzului tîrziu descoperite în localitatea Pătrășcani (com. Gura Văii, jud. Bacău) 86-100 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd culturii Noua descoperite la Căbești-Milești (com. Podu Turcului, jud. Bacău) 57-86 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd epocii bronzului descoperite la Gutinaș-La siliște (com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 87-107 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Mormintele cu ocru de la Enisala - La Băltiță 123-136 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis VASILIU, Ioan (autor) Un topor eneolitic din aramă descoperit în Depresiunea Onești 285-292 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis VASILIU, Ioan (autor) Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de istorie din Onești 305-321 română, engleză
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis VASILIU, Ioan (autor) Piese de armament medieval din colecțiile Muzeului de Istorie Onești Materiale şi cercetări arheologice 213-228 română, franceză
1980 Peuce, VIII, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Două locuințe feudal-timpurii la Aegyssus 437-449 română
1984 Peuce, IX, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în Delta Dunării, Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul medieval de la Isaccea Biserica Sf. Gheorghe 373-409 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Frecăței, jud. Tulcea .9-32 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de salvare de la Luncavița-Mocuța, jud. Tulcea 41- română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei 113-138 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Un semn premonetar în formă de vîrf de săgeată de la Căbești (jud. Bacău) 79-86 română
1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII VASILIU, Ioan (autor) Piese de bronz preistorice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești II. Istorie 47-52 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII VASILIU, Ioan (autor) Bogdănești-Tososcanu. Unelte pentru practicarea agriculturii confecționate din materii dure animale 12-22 română
2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV VASILIU, Ioan (autor) Două amfore elenistice din colecțiile Muzeului de Istorie Onești 46-56 română
2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI VASILIU, Ioan (autor) Un celt de tip transilvănean descoperit la Cotumba (com. Agăș, Jud. Bacău) 57-62 română