Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie KESSLER, Eugen Prezentarea galinaceelor (Ord. Galliformes, C. Aves) printre resturile scheletice colectate din suturile arheologice de pe teritoriul României 205-220 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GAL, Erika, KESSLER, Eugen Resturi fosile și subfosile de păsări în siturile paleolitice și neolitice fin Cheile Turzii și Cheile Turenilor (județul Cluj) .9-12 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DOMOKOS, C., KESSLER, Eugen, MOLDVAI, M. Date osteometrice la familia Corvidae (Aves) 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice asupra resturilor de păsări răpitoaare de zi provenite din siturile arheologice de pe teritoriul României 267-267 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Observații privind studiile biometrice asupra oaselor de păsări din stațiunile neolitice din SE-ul României 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice la păsări în Arheozoologie 269-269 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen Eneolithic bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 141-154 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika, KESSLER, Eugen La Tene bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 155-157 română
1984 Crisia, 1984 KESSLER, Eugen Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys 521-532 română
1985 Crisia, 16 KESSLER, Eugen Contribuții noi la studiul avifaunelor cuaternare din România 485-491 română
1987 Crisia, 17 JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României 577-615 română
1988 Crisia, 18 JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile 583- română
1988 Crisia, 19 JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (III) - Filogenie și sistematică 647-688 română
1985 Drobeta, VI KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 KESSLER, Eugen Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara 541- română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Avifauna postglaciară de la Cvina-Tircului (Cazanele Mari, România) 113-122 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Contribuții noi la avifauna depozitelor hidrotermale postglaciare de la Băile 1 Mai (Oradea, jud. Bihor) 123-128 română