Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 45 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2000 Carpica, XXIX VASILIU, Mihai (autor) Sensuri ale evoluției regimului politic din România pană la 1818 225-238 română
2002 Carpica, XXXI VASILIU, Mihai (autor) Activitatea politică a lui Ion I.C. Brătianu pană în anul 1914 199-212 română
2004 Carpica, XXXIII VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu 213-236 română
2005 Carpica, XXXIV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (III) 259-272 română
2006 Carpica, XXXV VASILIU, Mihai (autor) Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Mihai (autor) Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
2009 Carpica, XXXVIII VASILIU, Mihai (autor) Unirea Basarabiei la România și integrarea ei la patrimoniul național (II) 228-238 română
1973 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Spiritul contemporan - coordonată a evoluției dramaturgiei originale 4–7 română
1974 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) Dramaturgia contemporană românească în viitoarea stagiune 15–16 română
1974 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) Repertoriul permanent 34–36 română
1976 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Capul" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 45–46 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Hagi Tudose” de B. St. Delavrancea (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 138–139 română
1983 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Oradea - Monografie scenică Tudor Mușatescu 13–13 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Elogiu talentului și muncii 18–19 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Titanic-Vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 35–36 română
1983 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Problematica păcii în dramaturgia națională 1–2 română
1983 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) 1918-1983 - 65 de ani de la făurirea statului național unitar român. Idealul unității naționale în dramaturgia română 1–8 română
1983 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Ulciorul nu merge de multe ori la apă” de Dinu Grigorescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 20–21 română
1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai (autor) „Izvorul” (episod dramatic în 44 de scene) 18–40 română
1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Pachetul cu acțiuni” de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Comedie) 53–55 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Sens afirmativ, modelator în arta comediei 82–84 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 VASILIU, Mihai (autor) Dezvoltarea creației dramatice și a artei scenice românești 19–21 română
1985 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Goana torțelor 7–10 română
1985 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „R.U.R.” de Karel Capek (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 58–60 română
1985 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) O semnificativă diversitate stilistică 14–14 română
1985 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 28–29 română
1986 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Erou pentru prezent, erou pentru viitor 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Gala teatrului istoric (ediția a V-a), Craiova, 12-18 mai 1986. Premiile 3–6 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Evantaiul” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 VASILIU, Mihai (autor) Invitatul nostru: Marius Popescu 145–149 română
1987 Teatrul, nr. 12 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: Un succes de echipă („Fluturi de noapte” de Dinu Grigorescu - Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 44–44 română
1988 Teatrul, nr. 2 VASILIU, Mihai (autor) Conducătorului iubit, omagiul slujitorilor teatrului, omagiul culturii 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (I) 6–10 română
1988 Teatrul, nr. 7 VASILIU, Mihai (autor) Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (II) 20–23 română
1988 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Orizonturi revoluționare pentru cultura românească 2–4 română
1988 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Teatrul Nostru 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Marele erou al națiunii române 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 3 VASILIU, Mihai (autor) „Trei generații” de Lucia Demetrius 7–8 română
1989 Teatrul, nr. 4 VASILIU, Mihai (autor) Universul dramaturgiei antifasciste 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Dimensiuni și semnificații ale repertoriului contemporan românesc 6–10 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu I. Studii şi articole 77-98 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (I) II. Istoria românilor 37-48 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în Romania până la Marea Unire (II) II. Istoria românilor 72-86 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (IV) II. Istoria românilor 87-112 română