Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță (autor) Inspirația istorică în pictura lui Petre Abrudan 457- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță (autor) Simion Bărnuțiu în viziunea lui Romul Ladea 467- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LĂPTOIU, Negoiță (autor) Gurăslău - două ipostaze statuare 447- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul transilvănean Alexandru Pop (1868-1949) 841-854 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Pericle Capidan integrat realității plastice transilvane Istoria artelor 811- română
1977 Banatica, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Din corespondența pictorului bănățean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu VI. Istoria artei şi culturii 495-505 română
1979 Banatica, 5 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un mare animator și precursor: pictorul Nicolae Popescu IV. Istoria culturii şi artelor 519-526 română
1973 Biharea, 1973 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Emil Cornea (1898-1969) II. Artă 249-256 română
1976 Biharea, 1976 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj II. Artă 223-228 română
1978 Biharea, 1978 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un spirit novator: Octavian Smigelschi II. Artă 283-303 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Statutul european al centrului artistic Baia Mare II. Artă 131-139 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Perioada orădeană în creația pictorului Coriolan Munteanu (1935-1940) II. Artă 139-148 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Universul rustic transilvan sursă generoasă de inspirație artistică IV. Artă 455-562 română
2004-2006 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. X-XII, seria Istorie - Patrimoniu LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictura lui Adrian Podoleanu - dimensiune majoră a artei contemporane românești PATRIMONIU-MUZEOLOGIE 249-255 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un pictor transilvănean: Flaviu C. Domșa (1878-1932) 573-580 română
1984 Crisia, XIV LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania V. Artă 487-496 română
1977 Marmatia, 3 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Perioada bpimăreană a picturii lui Petre Abrudan (1933-1947) 126- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță (autor) "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă LĂPTOIU, Negoiță (autor) O viguroasă personalitate a vieții artistice românești: sătmăreanul Aurel Popp 221-231 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan (autor), LĂPTOIU, Negoiță (autor) Trei icoane pe lemn de la Apateu 343-349 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie LĂPTOIU, Negoiță (autor) Monumentul elocfinței: Vasile Lucaciu, de Cornel Medrea 351-363 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii LĂPTOIU, Negoiță (autor) Semnificația perioadei satmărene (1908-1937) în creația lui Alexandru Mohi 375-384 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aurel Popp - sculptor Muzeografie 461-467 română