Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BĂLOS, Angelica, BODO, Cristina, FERENCZ, Iosif-Vasile Arme provenind de la Ursici, Com. Boșorod, Jud. Hunedoara Epoca metalelor 223-242 română (şi un rezumat în engleză)
2000 Istros, X BODO, Cristina Construcțiile cu absidă din Dacia preromană 251-275 română
2004 Istros, XI BODO, Cristina, FERENCZ, Iosif Cîteva considerații privind fortificația și așezarea dacică de la Ardeu (com. Balșa), jud. Hunedoara 147-158 română
2013 Istros, XIX BARBU, Ioana, BARBU, Marius, BARBU, Mihaela, BODO, Cristina, CODREA, Ionuț, MARC, Antoniu, ȚUȚUIANU, Costin Un vas în formă de pasăre descoperit în așezarea de epoca bronzului de la Uroi-Sugheti, or. Simeria, jud. Hunedoara 119-128 română
2013 Istros, XIX BARBU, Ioana, BARBU, Marius, BARBU, Mihaela, BODO, Cristina, CODREA, Ionuț, MARC, Antoniu, ȚUȚUIANU, Costin Un vase en forme d'oiseau decouvert dans l'etablissement de l'age du bronze Uroi - Sigheti, ville de Simeria, dep. De Hunedoara 129-151 franceză
2003 Sargetia, XXXI BODO, Cristina O piesă de import descoperită în zona capitalei Regatului Dac 113-118 română
2006 Sargetia, XXXIV BODO, Cristina, DEJU, Georgeta Bibliotecarii „Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara”(„Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”)  633-643 română
2010 Sargetia, XXXVII, seria I BODO, Cristina, CODREA, Ionuț O descoperire inedită. Placa comemorativă a lui Salamon Ferencz  401- română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III BODO, Cristina Începuturile Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara  371-385 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BODO, Cristina Aspecte din activitatea Societății de Istorie li Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887) 357- română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu BODO, Cristina Cîteva observații privind obiectele de inventar descoperite în locurile de cult dacice 79-88 română