Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914 Studii 119-137 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IACOȘ, Ion (autor) Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IACOȘ, Ion (autor) O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
1971 Cumidava, V IACOȘ, Ion (autor) 125 de ani de la înființarea Asociației de ajutor reciproc a tipofradilor din Brașov 779- română
1983 Muzeul Național, VII Dr., IACOȘ, Ion (autor) Concepția P.C.R. privind rolul breslelor muncitorești în apărarea intereselor oamenilor muncii, a independenței României / 281-285 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) 5-33 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie IACOȘ, Ion (autor) Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică 7-17 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IACOȘ, Ion (autor) Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei muncitoare, creat în 1893 Istorie 393-417 română