Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII IGNA, Aurelia (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Cercetări privind utilizarea unor fungicide pentru tratarea obiectelor de muzeu realizate din piele și blană Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 753-758 română (rezumat în engleză)
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien IONIȚĂ, Ion (autor) Die freien daker an der nordostlichen grenze der romischen provinz Dakien 879-905 germană
2007 Acta Musei Tutovensis, II IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola din secolul al IV-lea D.Hr. De la Rînzești (com. Fîlciu, jud. Vaslui) 63-69 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola dacilor liberi de la Siliștera (com. Ioana, jud. Vaslui) 35-47 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII IONIȚĂ, Ion (autor) Stațiunea arheologică de la Lunca - Cieri (com. Gherghești, jud. Vaslui) 137-146 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) O necropolă a dacilor liberi la Ștefănești (jud. Botoșani) 47-52 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Jetoane de sticlă romane descoperite în așezări ale dacilor liberi din Moldova 145-150 română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Nume topice din Reșița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 417-421 română
1971 Carpica, IV IONIȚĂ, Ion (autor) Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureș (sec. IV e.n.) din Moldova 197-206 română
1977 Carpica, IX IONIȚĂ, Ion (autor) Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în programul Partidului Comunist Român 23-28 română
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola daco-romană de la Locusteni - Popilian Gheorghe 269-273 română
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de arheologie)Ioniță) – Preda C. 275-278 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Protecția anticorozivă a obiectelor de patrimoniu din metal prin păstrarea lor în atmosfera de gaze inerte 259-262 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 IONIȚĂ, Ion (autor), ISTUDOR, Ion (autor) Cercetări privind tratarea antivegetativă a monumentelor din piatră și alte materiale de construcții 269-273 română
1972 Crisia, II IONIȚĂ, Ion (autor) Unele probleme privind populația autohtonă din Moldova în secolele II-V e.n. 183-198 română
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 IONIȚĂ, Ion (autor) Compte rendu: ''Herkuleskeule und Donar-Amulett'' - J.Werner 555-558
1994-1995 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 38-39 IONIȚĂ, Ion (autor) Eine Glasschale mit eingeritztem Wabenmuster und Facettenschliff von Iacobeni (Kr. Iasi) 151-162
1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42 IONIȚĂ, Ion (autor) Compte rendu: ''Typen der Ethnogenese unter besonderer Betrücksichtigung der Bayern II.'' - H.Friesinger, F.Daim 514-515
1978 Hierasus, I IONIȚĂ, Ion (autor) Civilizația dacică în secolele II-III e.n. 141- română
1980 Hierasus, III IONIȚĂ, Ion (autor) Moartea unui titan 103-109 română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Săpăturile arheologice de la Ipotești (județul Botoșani) 45- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în județul Botoșani 51- română
1983 Hierasus, V IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola dacică de la Stînca (comuna Ștefănești, județul Botoșani) 89- română
1983 Hierasus, V IONIȚĂ, Ion (autor) Idei despre romanizarea lumii dace în opera lui Pîrvan 329- română
2000 Istros, X IONIȚĂ, Ion (autor) Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III p.Chr) 325-361 română
2007 Istros, XIV IONIȚĂ, Ion (autor) Bărboși - Tirighina (Piroboridava?) apres dix-sept decennies depuis l'apparition de la monographie par Gh. Săulescu 71-80 franceză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 IONIȚĂ, Ion (autor) Săpăturile de salvare de la Trifești 733-740
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), BANU, Florin (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Ion (autor) Despre unele formațiuni teritoriale ale dacilor liberi de la est de Carpați (sec. II-III e.n) / Formations territoriales des Daces libres à l'est des Carpathes aux II—IIIe siècles de n.è 103-108 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu IONIȚĂ, Ion (autor) Sacrificii și înhumări rituale de animale în așezarea dacilor liberi de la Băiceni-Siliște (com. Cucuteni, jud. Iași) 649-659 română