Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘEȚEANU, Crișan Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 RECENZII 289-291 română
1986 Cercetări Arheologice, VIII MUȘEȚEANU, Crișan Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul "Edificiul roman" 61- română
1997 Cercetări Arheologice, X MUȘEȚEANU, Crișan Imitations locales des sigilles decores de Durostorum 343-356 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-II BĂLTÎC, Adela, ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan La typologie des fours ceramiques de Durostorum 411-423 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-II MUȘEȚEANU, Crișan Les fours de tuiliers gallo-romains, Methodologie, Etude technologique, typologie et statistique, Chronologie - Le Ny Francoise 629-631 română
2003 Cercetări Arheologice, XII MUȘEȚEANU, Crișan The Pre Flavian Fine Wares, Report un the Excavations at Usk 1965-176 - Greene Kevin 451-452 engleză
2003 Cercetări Arheologice, XII MUȘEȚEANU, Crișan Glazed pottery from Upper Moesia - Cvjecticanin Tatyana 453-454 engleză
2003 Cercetări Arheologice, XII MUȘEȚEANU, Crișan Ceramica romană tîrzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.) 455-457 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MUȘEȚEANU, Crișan Lampes from Dacia. The roman fords from Porolissum-Moigrad 471-472 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan Lamps from Chersonesos in the historical Museum - Moscow - Chrzanovschi L., Zhuravlev D. 595-597 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 MUȘEȚEANU, Crișan Lămpile antice din colecțiile Muzeului de Istorie și arheologie Prahova-Ploiești - Topoleanu F. 301-302 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum 65- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MUȘEȚEANU, Crișan Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (II) 89-119 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Les ateliers de lampes de Durostorum 135-148 franceză
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ATANASIU, Apostol, CONOVICI, Niculae, MUȘEȚEANU, Crișan Contribution au problème de importation des amphores grecques dans le sud-est de la Munténie 173-200
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CULICĂ, Vasile, ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Lampes à estampilles de Durostorum 283-306
1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27 ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Lampes romaines de Durostorum 109-128
1985 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 29 MUȘEȚEANU, Crișan Ateliers céramiques de Durostorum 147-152
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 MUȘEȚEANU, Crișan Compte rendu: ''Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale Romano'' - Gabriella Bordenache Battaglia 199-199
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Céramique sigillée à Durostorum 235-244
1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42 MUȘEȚEANU, Crișan Compte rendu: ''La céramique en Gaule romain'' - Marie Tuffreau-Libre 510-511
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 MUȘEȚEANU, Crișan Compte rendu: La céramique romaine du I-er au III-e siècle après J.-C., Histria, X, Bucarest, 2000, 192 p., 3 figs., 86 pl., 2 tableaux - Al. Suceveanu 377-378
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ANGHELESCU, Niță, MUȘEȚEANU, Crișan Morminte din secolul IV descoperite la Călărași 75- română
1983 Muzeul Național, VII MUȘEȚEANU, Crișan Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo 83-90 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (IV) 95-142 română
1976 Pontica, IX ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Notă asupra unor geme de la Durostorum 199-200 română
1978 Pontica, XI ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Oglinzi romane din plumb de la Durostorum 105-111 română
1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel, MUȘEȚEANU, Crișan, ZAHARIADE, Mihail Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
1982 Pontica, XV MUȘEȚEANU, Crișan Cîteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei 255-261 română
1992 Pontica, XXV ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană sde la Duroatorum III 221-239 română
1993 Pontica, XXVI MUȘEȚEANU, Crișan Ceramique a glacure plombiphere de Durostorum 231-344 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity MUȘEȚEANU, Crișan Avant propos 19-19 engleză