Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 48 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I. (autor), SIRUNI H., Dj. (autor) Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PANAIT, Panait I. (autor) Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana (autor), CANTILLI, Maria (autor), redactor responsabil, DACHE, Petre (autor), DUȚU, Aurel (autor), PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. (autor) Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. (autor) Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. (autor) Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
1963 Cercetări arheologice în București, I CONSTANTINIU, M (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Săpăturile de la Bucureștii-Noi din 1960 Rapoarte de săpături 77-138 română
1963 Cercetări arheologice în București, I PANAIT, Panait I. (autor) Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală Rapoarte de săpături 139-178 română
1963 Cercetări arheologice în București, I CONSTANTINIU, M (autor), PANAIT, Panait I. (autor) O așezare din epoca bronzului la Roșu Studii şi prelucrări de materiale 301-338 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Ioana Cristache (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Șantierul arheologic Băneasa-Străulești 75-238 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CERNOVODEANU, Paul I. (autor), CONSTANTINESCU, Iulia (autor), PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice) 239-297 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu In memoriam 295 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI) Studii 75-90 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc Comunicări 133-137 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) Coiful de la Bunești Note. Cronică 325-332 română
2002 Cercetări arheologice în București, V PANAIT, Panait I. (autor) În memoria arheologilor pământului Bucureștilor 5-17 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI PANAIT, Panait I. (autor) Arheologia Cotrocenilor Arheologie 247-270 română (şi un rezumat în engleză)
2007 Cercetări arheologice în București, VII PANAIT, Panait I. (autor) Consemnări arheologice privind Piața Universității din București Arheologie / Archaeology 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
2007 Cercetări arheologice în București, VII PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae, Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor arheologice. București, 2007 (Panait I. Panait) RECENZII / BOOK REVIEWS 383-387 română
2009 Cercetări arheologice în București, VIII PANAIT, Panait I. (autor) Valențe istorice ale Pieței Universității din București 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PANAIT, Panait I. (autor) Compte rendu: "Coconi. Un sat din Câmpia Româna în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic și istoric'' - Nicolae Constantinescu 332-334
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), MORINTZ, Sebastian (autor), PANAIT, Panait I. (autor), ROMAN, Petre (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Săpăturile arheologice din București 761-794
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAIT, Panait I. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind palatul Curții Noi din București 632-635
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Șantierul arheologic Străulești-Măicănești 529-531
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind satul Bârzești - București (sec. XV - XVI) 531-538
1992 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind biserica Mănăstirii Cotroceni din București Studii şi cercetări 13-26 română
1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Clădirea Școlii bulgare din București Comunicări şi note documentare 181-183 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Hanul Gabroveni din București Studii 26-29 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Octavian Iliescu, M. Mihalcu, Păcuiul lui Soare( II). Așezarea medievală , Ed. Academiei, București, 1977 Cronică - Recenzii 94-94 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Contribuția arheologiei bucureștene la cunoașterea istoriei capitalei, a patriei Studii 3-6 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Hanul cu Tei din București Studii 20-24 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 92-92 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Vlad Țepeș și cetatea Bucureștilor Studii şi Comunicări 32-36 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Profil - Profesorul universitar doctor docent Ion Ionașcu Profil 80-81 română
1983 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIV, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Dinamica operei ctitoricești a epocii lui Matei Basarab Studii şi Comunicări 56-59 română
1983 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIV, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte privind procesul de urbanizare a localității Călărași (secolele XVIII-XIX) 77
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte ale activității de ocrotire a monumentelor bucureștene Conservare - restaurare 9-11 română