Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2016 Cercetări Arheologice, XXIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Anniversaria Liviu Petculescu 11-14 română
1980 Cercetări Numismatice, III OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Unele aspecte ale circulației monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea/ Certains aspects de la circulation monétaire dans la zone des Bouches du Danube au XIIe siècle/ Aspects of Monetary Circulation at Danube Mouth in the Twelfth Century Numismatică (Numismatique, Numismatics) 51-71 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 113-120 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Câteva observații asupra structurii și datării unor tezaure bizantine păstrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României / Quelques observations concernant la structure et la datation des quelques trésor byzantins de la collection du Musée National d’histoire de la Roumanie / Some observations concerning the structure and dating of some Byzantin coin hoards kept in the collections of the Romanian National History Museum 76-84 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la Cernavodă (jud. Constanța) / A hoard of medieval Dobrudjan coins of the 14th century discovered at Cernavodă, Constanța County 85-103 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin (autor), IACOB, Eugen (autor), LUKANC, Ivo (autor), NICA, Ninel (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), POENARU BORDEA, Gheorghe (autor), POPESCU, Adrian (autor), TRACHE, Livius (autor), ZORAN, Valeriu (autor) Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie Numismatică (Numismatics) 97-127 franceză
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Octavian Iliescu - 65 de ani de activitate științifică / Octavian Iliescu - 65 Years of Scientific Works Editorial 9-16 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), MOISIL, Delia (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Multipli de argint romani târzii din colecția ing. Constantin C. Orghidan / Some Late Roman Silver Multiples from the Eng. Constantin C. Orghidan Collection Numismatică antică şi bizantină 107-109 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) „Zlotul românesc” sau „moldovenesc” – o monedă de calcul de tradiție bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI / The „Wallachian Zlot” or the „Moldavian Zlot” – An Account Coin of Byzantine-Balkan Tradition from 15th-16th Centuries Moldavia Numismatică medievală şi modernă 223-246 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), ZWECKER, Carol (autor) Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot Vodă – A New Moldavian Thaler Struck in 1562 by Despot Vodă Numismatică medievală şi modernă 247-251 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII GRĂMĂTICU, Steluța (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava / Le sceau du Gavril IV, Patriarche de Constantinople, découvert à Suceava Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 467-471 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 GRĂMĂTICU, Steluța (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara / A Small Hoard of Histrian Autonomous Coins Faund at Călan, Hunedoara County Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 25-36 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Deux trésors des XIIe-XIIIe siecles trouves au nord de la Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 183-191 franceză
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare (1457-1504) – O analiză critică / Coinage in the Moldavian Territory during Stephan’s the Great Reign (1457-1504) – A Critical Approach Numismatică medievală (Medieval numismatics) 299-388 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 GÂNDILĂ, Andrei (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) A Stater of King Pharzoius Found in South-Eastern Region of Romania Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 55-58 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) A Presumably Lost Coin and a Fictitious Page from the History of Moldavian Coinage at the End of 14th Century: Some remarks About the So-Calles Issues of „Juga Vodă I” alias George Koriatović Numismatică medievală (Medieval numismatics) 271-279 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy Numismatică medievală (Medieval numismatics) 281-291 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007) Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 13-16 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 243-271 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 379-403 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Octavian Iliescu (22 august 1919 – 24 iunie 2009) / Octavian Iliescu (22nd of August 1919 – 24th of June 2009) In Memoriam Octavian Iliescu 15-39 engleză
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) Dr., MOISIL, Delia (autor), Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un tezaur ce include solidi de la Marcianus și Leon / A hoard including solidi of the emperors Marcianus and Leo Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 73-77 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), Dr., GEORGESCU, Migdonia (autor), Dr., NICULESCU, Gheorghe (autor), Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor), Dr., TOTH, Csaba (autor) The metrology of the pre-reformed coinage of the Wallachian prince Mircea the Elder, in the light of the X ray analyses of the coins kept in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest Numismatică medievală (Medieval numismatics) 135-168 engleză
2010 Cercetări Numismatice, XVI Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Studii privind nașterea numismaticii românești - contribuțiile maghiare, austriece, germane și rusești la progresul cercetătorilor privind monetăria Țării Românești din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, Mihail I și Dan al II-lea / Studies concerning the begining of the Romanian Medieval numismatics - Hungarian, German and Russian contributions to the development of the research concerning the Wallachian coinge during the reigns of Mircea the Elder, Michael I and Dan II Numismatică medievală (Medieval numismatics) 255-312 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un tezaur de monede medievale românești de la începutul secolului al XV-lea descoperit la Constanța / An Early Fifteenth-Century Medieval Romanian Coin Hoard Found in Constantza Numismatică medievală (Medieval numismatics) 67-94 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Untagling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part I – The Early Stage of Wallachian Coinage – From Vladislav I to Mircea the Elder (cca. 1362-1418) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 27-76 engleză
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Untangling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archaeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part II – The Final Stage of Wallachian Coinage – From Michael I to Basarab Laiotă (1418-1477) / Descâlcind firul Ariadnei – Contribuții pentru o „Arheologie” a numismaticii medievale românești. Partea II – Faza târzie a monetăriei Țării Românești – De la Mihail I la Basarab Laiotă (1418-1477) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 65-81 engleză
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Falsuri recente după monedele medievale românești / Recent forgeries of the Medieval Romanian Coins Numismatică medievală (Medieval numismatics) 41-65 română (rezumat în engleză)
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zona de l'embouchure du Danube au XIIe siècle 265-274