Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Cercetări Numismatice, III OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Unele aspecte ale circulației monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea/ Certains aspects de la circulation monétaire dans la zone des Bouches du Danube au XIIe siècle/ Aspects of Monetary Circulation at Danube Mouth in the Twelfth Century Numismatică (Numismatique, Numismatics) 51-71 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 113-120 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Câteva observații asupra structurii și datării unor tezaure bizantine păstrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României / Quelques observations concernant la structure et la datation des quelques trésor byzantins de la collection du Musée National d’histoire de la Roumanie / Some observations concerning the structure and dating of some Byzantin coin hoards kept in the collections of the Romanian National History Museum 76-84 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la Cernavodă (jud. Constanța) / A hoard of medieval Dobrudjan coins of the 14th century discovered at Cernavodă, Constanța County 85-103 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin, IACOB, Eugen, LUKANC, Ivo, NICA, Ninel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, POENARU BORDEA, Gheorghe, POPESCU, Adrian, TRACHE, Livius, ZORAN, Valeriu Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie Numismatică (Numismatics) 97-127 franceză
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Octavian Iliescu - 65 de ani de activitate științifică / Octavian Iliescu - 65 Years of Scientific Works Editorial 9-16 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII CONSTANTINESCU, Bogdan, MOISIL, Delia, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Multipli de argint romani târzii din colecția ing. Constantin C. Orghidan / Some Late Roman Silver Multiples from the Eng. Constantin C. Orghidan Collection Numismatică antică şi bizantină 107-109 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest „Zlotul românesc” sau „moldovenesc” – o monedă de calcul de tradiție bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI / The „Wallachian Zlot” or the „Moldavian Zlot” – An Account Coin of Byzantine-Balkan Tradition from 15th-16th Centuries Moldavia Numismatică medievală şi modernă 223-246 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, ZWECKER, Carol Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot Vodă – A New Moldavian Thaler Struck in 1562 by Despot Vodă Numismatică medievală şi modernă 247-251 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII GRĂMĂTICU, Steluța, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava / Le sceau du Gavril IV, Patriarche de Constantinople, découvert à Suceava Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 467-471 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 GRĂMĂTICU, Steluța, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara / A Small Hoard of Histrian Autonomous Coins Faund at Călan, Hunedoara County Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 25-36 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Deux trésors des XIIe-XIIIe siecles trouves au nord de la Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 183-191 franceză
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare (1457-1504) – O analiză critică / Coinage in the Moldavian Territory during Stephan’s the Great Reign (1457-1504) – A Critical Approach Numismatică medievală (Medieval numismatics) 299-388 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 GÂNDILĂ, Andrei, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest A Stater of King Pharzoius Found in South-Eastern Region of Romania Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 55-58 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa A Presumably Lost Coin and a Fictitious Page from the History of Moldavian Coinage at the End of 14th Century: Some remarks About the So-Calles Issues of „Juga Vodă I” alias George Koriatović Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 271-279 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 281-291 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007) Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 13-16 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 243-271 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV CONSTANTINESCU, Bogdan, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 379-403 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Octavian Iliescu (22 august 1919 – 24 iunie 2009) / Octavian Iliescu (22nd of August 1919 – 24th of June 2009) In Memoriam Octavian Iliescu 15-39 engleză
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) MOISIL, Delia, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Un tezaur ce include solidi de la Marcianus și Leon / A hoard including solidi of the emperors Marcianus and Leo Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 73-77 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) CONSTANTINESCU, Bogdan, GEORGESCU, Migdonia, NICULESCU, Gheorghe, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa, TOTH, Csaba The metrology of the pre-reformed coinage of the Wallachian prince Mircea the Elder, in the light of the X ray analyses of the coins kept in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest Numismatică medievală (Medieval numismatics) 135-168 engleză
2010 Cercetări Numismatice, XVI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Studii privind nașterea numismaticii românești - contribuțiile maghiare, austriece, germane și rusești la progresul cercetătorilor privind monetăria Țării Românești din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, Mihail I și Dan al II-lea / Studies concerning the begining of the Romanian Medieval numismatics - Hungarian, German and Russian contributions to the development of the research concerning the Wallachian coinge during the reigns of Mircea the Elder, Michael I and Dan II Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 255-312 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Un tezaur de monede medievale românești de la începutul secolului al XV-lea descoperit la Constanța / An Early Fifteenth-Century Medieval Romanian Coin Hoard Found in Constantza Numismatică medievală (Medieval numismatics) 67-94 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Untagling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part I – The Early Stage of Wallachian Coinage – From Vladislav I to Mircea the Elder (cca. 1362-1418) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 27-76 engleză
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Untangling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archaeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part II – The Final Stage of Wallachian Coinage – From Michael I to Basarab Laiotă (1418-1477) / Descâlcind firul Ariadnei – Contribuții pentru o „Arheologie” a numismaticii medievale românești. Partea II – Faza târzie a monetăriei Țării Românești – De la Mihail I la Basarab Laiotă (1418-1477) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 65-81 engleză
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zona de l'embouchure du Danube au XIIe siècle 265-274