Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 43 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: În loc de predoslovie 54–54 română
1982 Teatrul, nr. 11 MYOSOTIS (autor) Cum pășește critica în noua stagiune? 84–85 română
1982 Teatrul, nr. 12 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Cronicile unui spectacol 43–43 română
1983 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Frumoasa Fernanda” și criticii clujeni 110–110 română
1983 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Judecăți de valoare 94–94 română
1983 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Înșiruirea actorilor 75–75 română
1983 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Ca într-o glossă pre-socială...” 78–78 română
1983 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Măsură și rigoare 76–76 română
1983 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale 82–82 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Elogiul opțiunii repertoriale 144–146 română
1983 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: A scoate gogoșile din foc cu mîna altuia 90–90 română
1983 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Un Shakespeare „îmbunătățit”? 92–92 română
1983 Teatrul, nr. 11 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Cronica teatrală „vorbită” 83–83 română
1983 Teatrul, nr. 12 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Ce-și poate dori mai mult un debutant? 84–84 română
1984 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: La dispoziția busolei dumneavoastră 82–82 română
1984 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Un vînt de înnoire revolută” 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Ei, și?” 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Obstacolele umorului 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Consecvența criteriilor 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Teoretic și practic 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Sintezele 192–192 română
1984 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Binefăcătoarele virtuți ale surîsului critic 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Sub semnul exigențelor formative 192–192 română
1984 Teatrul, nr. 12 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Contextul actului critic 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Productivitatea punctului de vedere comparatist 85–85 română
1985 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Bogăția informației și voluptatea rigorii 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Un cronicar 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Decalogul criticului de teatru 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Ce joacă actorii? 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Criteriul încîntării 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Temperatura și atmosfera spectacolului 192–192 română
1985 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Sugestiva și funcționala cenușăreasă 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Cuvîntul tinerilor critici 96–96 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Ce zice, în sinea ei, limba română? 182–182 română
1986 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: De la cronica la critica de teatru 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (I) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (II) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Identificarea valorii 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Complezență și responsabilitate 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Platitudinea epatantă 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Prestația” actorului sau „prestația” criticului? 191–192 română
1986 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Condiția conflictuală a criticului 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Limba română vorbită pe scenă 96–96 română