Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Musei Tutovensis, V HÂNCEANU, George (autor) Decorurile ceramicii la roată din așezarea dacică de la Roșiorii-Dulcești (jud. Neamț) 76-87 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI HÂNCEANU, George (autor) Rolul unei instalații de foc pentru membrii comunității dacice de la Roșiori - Nemț 16-34 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII HÂNCEANU, George (autor) Cercetarea sitului arheologic de la Roșiori - Neamț (2006-2007). Contribuții la cultura dacilor liberi de pe malul Moldovei 24-116 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Așezări dacice descoperite în județul Neamț prin periegheze arheologice 99-132 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Săbăoani, Monografie arheologică. Vol II . Ursachi Vasile 341-344 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL HÂNCEANU, George (autor) Pipe din tîrgul Romanului 39-62 engleză
2005 Carpica, XXXIV HÂNCEANU, George (autor) Cănițele cu semne din așezarea de la Roșiori-Dulcești 115-122 română
2006 Carpica, XXXV HÂNCEANU, George (autor) Două strecurători bastarne din așezarea carpică de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 61-64 română
2008 Carpica, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Ceramica prefeudală din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 222-231 română
2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș -Cernjachov de la Mihălășeni (județul Botoșani) - Șovan L.O. 430-438 română
2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Tîrgușor - un sit milenar. Studii de istorie și arheologie - Diaconu Gheorghe 439-440 română
2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoșani - Șovan L.O., Ignat M. 441-444 română
2010 Carpica, XXXIX HÂNCEANU, George (autor) Obiecte romane în situl dacic de la Roșiori-Neamț 32-65 română
2010 Carpica, XXXIX HÂNCEANU, George (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice - Diaconu Vasile 449-354 română
2011 Carpica, XL HÂNCEANU, George (autor) O scurtă analiză comparativă a unui complex de șezări dacice, de epoca romană, de pe malul Moldovei 63-77 română
2011 Carpica, XL HÂNCEANU, George (autor) Geto-Dacii dintre Carpați și Nistru (secolele Ii a Chr.-Ii.p Chr), Vol I. - Sanie S., Marin E. 340-344 română
2011 Carpica, XL HÂNCEANU, George (autor) Un centru meșteșugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoșani - Teodor D. 346-348 română
2012 Carpica, XLI HÂNCEANU, George (autor) Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile 409-414 română
2012 Carpica, XLI HÂNCEANU, George (autor) Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C. - 5st century A.D.) - Croitoru Costin 416-419 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HÂNCEANU, George (autor) Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec. I-XIII e.n.) în spațiul carpato-dunărean - Ciobanu Doina 507-510 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HÂNCEANU, George (autor) Obreja - Așezarea și cimitirul daco-roman. Secolele II-IV. Dovezi ale continuității în Dacia - Protase D. 511-516 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV HÂNCEANU, George (autor) Cercetările arheologice din 2005 de la Roșiori - Dulcești (jud. Neamț) 419-461 română