Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1972 Carpica, V MURARIU, Ioan Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MURARIU, Ioan Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1980 Carpica, XII MURARIU, Ioan Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan Un document inedit privind ajutorința de iarnă în Moldova în anul 1794 183-185 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan Informații privind exploatarea pădurilor, transportul și comercializarea lemnului în Moldova între anii 1774 și 1832 199-208 română
1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
2004 Carpica, XXXIII MURARIU, Ioan Prețul unor bunuri vîndute prin mezat în Moldova în anul 1811 195-199 română
2005 Carpica, XXXIV MURARIU, Ioan Școala de horticultură "Ioan și Natalia Corbu" din satul Dămileni (județul Botoșani) în perioada 1838-1948 309-320 română
2006 Carpica, XXXV MURARIU, Ioan Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
2008 Carpica, XXXVII MURARIU, Ioan Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
2009 Carpica, XXXVIII MURARIU, Ioan Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
2010 Carpica, XXXIX MURARIU, Ioan Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
1979 Hierasus, II MURARIU, Ioan Rezerva feudală și mărimea reală a clăcii pe moșia Cristinești (Ținutul Dorohoi) în anul 1933 147-158 română
1981 Hierasus, IV MURARIU, Ioan Iarmaroace și tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832) 137- română
1983 Hierasus, V MURARIU, Ioan Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832 341- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoșănean Ionică Tăunul 215- română
1989 Hierasus, VII-VIII MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MURARIU, Ioan Organizarea negustorilor și a comerțului intern al Moldovei între 1774 și 1832 539- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III MURARIU, Ioan Aspecte ale ideologiei politice în Principatele Române în feudalismul tîrziu (pînă în anul 1832) 169- română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a șinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XIX-lea 61-67 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI MURARIU, Ioan Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 83-88 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Covurlui și Tecuci în sec. XVIII-XIX I. Studii şi articole 51-58 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Iași, Cîrligătura, Suceava și Cîmpulung-Suceava (sec. XVII-XIX) II. Istoria românilor 25-36 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MURARIU, Ioan Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 II. Istoria românilor 57-63 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MURARIU, Ioan Câteva precizări necesare în legătură cu sărbătoarea "Zilele Bacăului" V. Şcoală, Biserică, Educaţie 226-229 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI MURARIU, Ioan Cupa de nectar - Vitcu Octav V. Note şi recenzii 275-276 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 254-257 română