Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2013 Cercetări arheologice în București, IX LUNGU, Vasilica (autor) Noi descoperiri arheologice în situl Bragadiru ,,La Moară", orașul Bragadiru, jud. lfov - (așezarea neolitica, cultura Dudești) Arheologie 3-25 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor), OKHOTNIKOV, Sergey (autor) Un nouveau vase beotien d'Olbia au Musee archaeologique d'Odessa 131-134 franceză
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 LUNGU, Vasilica (autor) Nouvelles données concernant la chronologie des amphores rhodiennes de la fin du IIIe siècle au debut du IIe siècle av. J. C. 209-218
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 LUNGU, Vasilica (autor) Nouveaux timbres amphoriques de Sarichioi (dép. de Tulcea) 185-188
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Noi monumente de epoca romano-bizantină la Tomis 145-154
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 LUNGU, Vasilica (autor) Argamum. Necropola tumulară. Săpăturile arheologice din anii 1988, 1990 - 1996 165-174
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, Comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor), POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe du IC2 siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame - Argamum 231-263 franceză
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor), MICU, Cristian (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Panduru, jud. Tulcea .5- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Iconographie et societe antique: A propos d'une stele funeraire d'Orgame 49-60 franceză
1992 Pontica, XXV LUNGU, Vasilica (autor) Circulația amforelor ștampilate în zona Capul Doloșman 69-97 română
1993 Pontica, XXVI LUNGU, Vasilica (autor) Pour une chronologie de la ceramique attique du Nord de la Dobroudja (IVe-IIIe siecles av. J. Chr.) 159-190 franceză
1994 Pontica, XXVII LUNGU, Vasilica (autor) Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 LUNGU, Vasilica (autor) Amphores West-Slope sur le littoral pontique 253-281 franceză
2007 Pontica, XL LUNGU, Vasilica (autor) Amphorisques pheniciens au bord de la Mer Noire 111-122 franceză
2007 Pontica, XL DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Note sur l'origine des plats a poisson du Pont-Euxin 123-136 franceză
2008 Pontica, XLI DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor), OKHOTNIKOV, B.S. (autor) Vases lydiens de berezan au musee archeologique d'Odessa 145-150 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Pontic Grey Wares - Argumentaire .7-9 engleză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I LUNGU, Vasilica (autor) Projet d'atlas de reference des ceramiques grises monochromes du Pont-Euxin a l'epoque grecque 13-40 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. - Avant propos .11-12 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe d'un ijowc, et l'organisation de la necropole d'une cite milesienne du Pont Euxin: le tumulus T a95 d'Orgame 67-85 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 LUNGU, Vasilica (autor) A shirine tumulus of greek period at Orgame-Argamum 240-241 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - Avant-propos .13-13 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LUNGU, Vasilica (autor) Nercropoles grecques du Pont Gauche 157-176 engleză
2009 Studii Clasice, XLV DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Echanges culturels Egée - Mer Noire à l'époque grecque: instrumentum domestique & acculturation indigène. Colloque international (Bucarest-Constanța, 30 septembre-3 octobre 2008) Studiile clasice în România 221-224 franceză
2009 Studii Clasice, XLV DUPONT, Pierre (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Les relations d'échange de l'espace istro-pontique. Influences et convergences dans l'antiquité. Ateliers franco-roumains d'archéologie et de numismatique istro-pontiques, Constanța, Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie, jeudi 2 octobre 2008 Studiile clasice în România 225-227 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 LUNGU, Vasilica (autor) Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe - Avant-propos .7-8 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires et formes d'organisation sociale dans la necropole de la cite grecuw d'Orgame 101-118 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 LUNGU, Vasilica (autor) Burial practices and social hierarchy in Orgame necropolis (4th century bc) 221-222 engleză