Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNAT, Doina Despre mormintele și ofranda funerară din preistoria Bihorului 269-272 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BULZAN, Sorin, IGNAT, Doina Roman imperial period discoveries in the Middle Basin Barcau River 487-523 engleză
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie IGNAT, Doina An overview of the Neolithic of Crișana 13-33 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Doina, LAZAROVICI, Gheorghe Prelucrări statistice din baze de date cantitative 275-276 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Doina Casele satului neolitic de la Suplacu de Barcău 286-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean IGNAT, Doina Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina, JURCSAK, Tiberiu Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede I. Studii 61-75 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) III. Articole şi note 721-733 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina O locuință-bordei aparținînd culturii Starcevo-Criș din așezarea de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 521-531 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina Activitatea cultural-educativă a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 V. Bibliografii 739-741 română
1981 Crisia, 1981 IGNAT, Doina Descoperiri arheologice aparținînd epocii neolitice pe teritoriul orașului Oradea I. Studii şi materiale 41-58 română
1982 Crisia, 1982 IGNAT, Doina O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău I. Studii 19-28 română
1982 Crisia, 1982 IGNAT, Doina Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României III. Articole şi note 361-370 română
1983 Crisia, 1983 IGNAT, Doina Tipuri de locuințe în așezările aparținînd culturii Starcevo-Criș din nord-vestul României .9- română
1983 Crisia, 1983 IGNAT, Doina În legătură cu o nouă descoperire arheologică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Suplacu de Barcău 431- română
1984 Crisia, 1984 IGNAT, Doina Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) .9-26 română
1985 Crisia, 16 IGNAT, Doina Un mormînt de incinerație descoperit în așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor) 275-278 română
1988 Crisia, 18 IGNAT, Doina Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) .9- română
1988 Crisia, 19 IGNAT, Doina Așezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) 325-337 română
1990 Crisia, 20 IGNAT, Doina Metode și tehnici de preluctare a uneltelor din piatra șlefuită în epoca neolitică .9-16 română
1991 Crisia, 21 IGNAT, Doina Unelte neolitice din piatră șlefuită în colecția veche a Muzeului Șării Crișurilor .9-23 română
1998 Crisia, 28 IGNAT, Doina Depresiunea Beiușului în preistorie 17-20 română
2000 Crisia, 30 IGNAT, Doina Unelte și ustensile din corn și os din epoca neo-eneolitică în colecția Muzeului Țării Crișurilor .7-16 română
2001 Crisia, 31 IGNAT, Doina Neoliticul vechi în Nord-Vestul României 23-44 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 IGNAT, Doina Arta neolitică în Nord-Vestul României (I) .9-21 română
2005 Crisia, 35 IGNAT, Doina, MARTA, Doru Cuptoare medievale de ars ceramică descoperite în Oradea - Piața Unirii 87-102 română
2007 Crisia, 37 IGNAT, Doina Reprezentări plastice antropomorfe din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău .7-14 română
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 COMȘA, Maria, IGNAT, Doina Gräber aus dem 6. Jh. in Medias 349-352
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Doina Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 045-054
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IGNAT, Doina Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău 053-054
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 IGNAT, Doina Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 037-040
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IGNAT, Doina Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) 13-33 română