Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 51 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite din familia Brătianu. I. C. Brătianu - paleograf Istorie 337-341 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 Istorie 311-315 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I. C. Brătianu în timpul Primului Război Mondial Istorie 410-416 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Goleștii și Regulamentul Organic Istorie 79-86 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Argeșenii Ia moartea lui Vasile Alecsandri Muzeografie şi istoria culturii 175-180 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 275-284 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Maiorul Dumitrache N. Ioan, erou al luptei împotriva comunismului și a ocupației sovietice Istorie Modernă, Istorie Contemporană 443-456 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Viața locuitorilor din plasa Argeș în anii 1833-1834 Istorie Modernă şi Contemporană 209-230 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului „Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 Istorie Modernă şi Contemporană 233-256 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor), ROTARU, Elena (autor) Funerariile lui C.A. Rosetti 457- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Preocupări pentru așezarea caselor la linie în deceniul al IV-lea al secolului al XIX -lea în judeșul Argeș în lumina unor documente inedite Istorie Modernă şi Contemporană 255-301 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a Tribunalului Militar de Regiune București - în deplasare în garnizoana Pitești Istorie Modernă şi Contemporană 441-447 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor), ROTARU, Elena (autor) Discursuri rostite la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 487-490 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NOVAC, Vasile (autor) Documente militare române și germane privitoare la aportul României la campania din est în primele luni de război Istorie Modernă şi Contemporană 361-387 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NOVAC, Vasile (autor), ROTARU, Elena (autor) Presa română la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 465-471 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Parcul Trivale Istorie Modernă şi Contemporană 395-422 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică și culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) Istorie Modernă şi Contemporană 469-498 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor), ROTARU, Elena (autor) Clipe de viață, clipe de istorie. Jurnalul sublocotenentului Bîrzotescu D.D. Mircea 841- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Episcopia Argeșului - Mavrodin Teodor 915- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 285-323 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 297-333 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Generalul de brigadă Georgescu V. Ioan Istorie Modernă şi Contemporană 277-292 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Colonelul Herișanu N. Nicolae istoria culturii, personalităţi 311-320 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Comuna Suseni, județul Argeș. Pagini de monografie - Păduraru M., Ungureanu G., Chistol D. Recenzii şi note bibliografice 368-370 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Pricini „ecstraordinare“ la Episcopia de Argeș Istorie Modernă şi Contemporană 243-250 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Maior Barbu D. Nicolae istoria culturii, personalităţi 253-262 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Medic general brigadă onorific Sicaru E. Petre 83-98 română, engleză
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NOVAC, Vasile (autor) Goleștii în istoria Bucureștilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 213-222 română
1994 Carpica, XXV NOVAC, Vasile (autor) Noi dovezi ale prieteniei Al.G. Golescu-V. Alecsandri 199-206 română
1998 Drobeta, VIII NOVAC, Vasile (autor) Frații Nicolae, Gheorghe, și Constantin, R. Golescu și Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu 77- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II NOVAC, Vasile (autor) Țărănimea în gîndirea lui Constantin (Dinicu) Golescu 449-455 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NOVAC, Vasile (autor) Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NOVAC, Vasile (autor) Cîteva reacții la dispariția lui Ion C. Brătianu I. Arheologie-istorie 167-173 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NOVAC, Vasile (autor) Cavalerii gorjeni ai ordinului "Mihai Viteazul" I. Arheologie-istorie 197-215 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NOVAC, Vasile (autor) 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII NOVAC, Vasile (autor) Ofițeri activi gorjeni II. Istorie 133-144 română
1994 Muzeul Național, VIII ILIESCU, Constantin (autor), NOVAC, Vasile (autor) Alexandru C. Golescu și unirea tururor eomânilor, în lumina unore scrisori inedite, din primăvara anului 1848 15-22 română
1997 Muzeul Național, IX NOVAC, Vasile (autor) Învățătorul-căpitan de rezervă Alexandru I Moldoveanu - erou sau "bandit" /"The Teatcher" - the reserve capitain Alexandru I. Moldoveanu - a hero or a brigand? 309-317 română
1997 Muzeul Național, IX NOVAC, Vasile (autor) Activitatea generalului de divizie Dimitriu Sava Mircea în cele trei războaie din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanții săi / 335-345 română
1998 Muzeul Național, X NOVAC, Vasile (autor) Generalul Leonard Mociulschi în cele trei războaie din prima jumătate a veacului nostru /General of division Leonard Mociulschi during three wars of the first half of the 20th century 161-174 română
1999 Muzeul Național, XI NOVAC, Vasile (autor) Lupta Goleștilor pentru apărarea diplomatică a revoluției române de la 1848-1849 /La lutte des Golești pour la souvegarde diplomatiques de la révolution roumaine de 1848-1849. 33-42 română
2000 Muzeul Național, XII NOVAC, Vasile (autor) Câteva scrisori inedite ale lui Ion Bălăceanu adresate lui Gheorghe (George) Bengescu / Quelques lettres inedites de Ion/Jean/Bălăceanu adresées a George Bengescu 135-141 română
2001 Muzeul Național, XIII NOVAC, Vasile (autor) C.A. Rosetti - polițai la Pitești / C. A. Rosetti policeman in Pitești 32-52 română
2001 Muzeul Național, XIII ILIESCU, Constantin (autor), NOVAC, Vasile (autor) Date noi despre Grigore Bengescu II, în lumina unor scrisori inedite, care l-au fost adresate de către personalități ale culturii românești și străine / News dates about Bengescu Grigore II, in the lights of the ineditt letters 61-68 română
2006 Muzeul Național, XVIII CONSTANTINESCU, Șerban (autor), NOVAC, Vasile (autor) Commander Toma Matei, one of the officiers who honoured the Romanian Navy / Comandorul Thomas Matei, unul dintre ofițerii de onoare ai Marinei Române 385-392 engleză
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie NOVAC, Vasile (autor) Cîteva scrisori inedite ale lui Nicolae Golescu trimise lui Cristian Tell 113- română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii NOVAC, Vasile (autor) Cîteva documente din colecția Brătenilor II.I.C. Brătianu - poleograf 337-341 română
1980 Studii și Comunicări, V NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 311-315 română
1980 Studii și Comunicări, V NOVAC, Vasile (autor) Cîteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I.C. Brătianu în timpul primului război mondial 410-416 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II NOVAC, Vasile (autor) Golești și unitatea națională în timpul revoluției române de la 1848-1849 77- română