Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 56 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2002 Cercetări arheologice în București, V PÂRVAN, Katiușa Un tezaur de secol XVII descoperit în București strada Baicului 125-152 română (şi un rezumat în franceză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI PÂRVAN, Katiușa „Falsuri Dabija" descoperite în București Numismatică 335-360 română
2007 Cercetări arheologice în București, VII ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, APOSTOL, Claudia, APOSTOL, Virgil, BÂLICI, Ștefan, CÂRSTOIU, Monica Mărgineanu, PÂRVAN, Katiușa, RĂDULESCU, Venera, VELTER, Ana-Maria Cercetări arheologice preventive pe strada General Florescu nr. 23. sector 3. București Arheologie / Archaeology 229-296 română (şi un rezumat în engleză)
2007 Cercetări arheologice în București, VII PÂRVAN, Katiușa Două tezaure de dinari ungurești descoperite la Giurgiu Numismatică / Numismatics 357-382 română (şi un rezumat în engleză)
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County Numismatică (Numismatics) 161-167 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Contribuții la cunoașterea unor medalii de secol XVIII-XIX / New Contributions to the Knowledge of Some 18th – 19th Centuries Medals Medalistică (Medalistics) 217-222 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa, UNGUREANU, Dragoș Despre medaliile și plachetele dedicate lui Anghel Saligny și lucrărilor sale / Medals and Plaques Dedicated to Anghel Saligny and His Works Medalistică (Medalistics) 227-230 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa O interesantă eroare medalistică / An Interesting Medalistic Error Medalistică (Medalistics) 231-231 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești rare din secolele XIV-XV / Monnaies moldaves rares des XIVe-Xve siècles Numismatică medievală şi modernă 189-195 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești descoperite la Suceava (I) / Monnaies moldaves découvertes à Suceava (I) Numismatică medievală şi modernă 197-209 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe, PÂRVAN, Katiușa Descoperiri monetare la Curtea Domnească din Târgoviște / Découvertes monétaires dans la zone de la Cour Princière de Târgoviște Numismatică medievală şi modernă 309-322 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII PÂRVAN, Katiușa O monedă italiană de aur foarte rară descoperită la Călugăreni, județul Giurgiu / Une monnaie italienne en or très rare découvert a Călugăreni, dép. de Giurgiu Numismatică medievală şi modernă 323-333 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 PÂRVAN, Katiușa Ducați munteni descoperiți la mânăstirea Cocoș, județul Tulcea / Ducats valaques découverts à la Monastère Cocoș, dép. de Tulcea Numismatică medievală (Medieval numismatics) 215-223 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Tezaurul de groși moldovenești de secol XIV descoperit la Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamț / Le trésor des gros moldaves du XIVe siècle découvert à Mărmureni, comm. d’Oniceni, dép. de Neamț Numismatică medievală (Medieval numismatics) 225-286 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 PÂRVAN, Katiușa Medalii dedicate regelui Suediei Carol al-XII-lea păstrate la Muzeul Național de Istorie a României / Médailles dédiées au Roi suédois Charles XII dans la Collection du Musée National de Histoire Medalistică şi Faleristică (The Art Of The Medals And Orders) 585-614 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa A Presumably Lost Coin and a Fictitious Page from the History of Moldavian Coinage at the End of 14th Century: Some remarks About the So-Calles Issues of „Juga Vodă I” alias George Koriatović Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 271-279 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești din colecția Corneliu Secășeanu / Monnaies moldaves de la Collection „Corneliu Secășeanu” Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 375-422 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 PÂRVAN, Katiușa Ștanțe de medalii și monede, jetoane, miniaturi și falsuri monetare din colecția Muzeului Național de Istorie a României / Dies of Medals and Coins, Tokens, Miniatures and Coin Forgeries From the Collection of the National History Museum of Romania Medalistică şi faleristică (The Art of Medals and Orders) 493-518 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV CONSTANTINESCU, Bogdan, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Colecțiile numismatice ale Muzeului Național de Istorie a României: Monede moldovenești și muntene din colecția R. Zăveanu / The Numismatic Collections of the National History Museum of Romania: Moldavian and Wallachian Coins From R. Zăveanu’s Collection Numismatică medievală (Medieval numismatics) 357-377 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 517-553 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 555-558 franceză
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) CONSTANTINESCU, Bogdan, GEORGESCU, Migdonia, NICULESCU, Gheorghe, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa, TOTH, Csaba The metrology of the pre-reformed coinage of the Wallachian prince Mircea the Elder, in the light of the X ray analyses of the coins kept in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest Numismatică medievală (Medieval numismatics) 135-168 engleză
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) PÂRVAN, Katiușa Două mici tezaure descoperite în Țara Românească / Two small hoards found in Wallachia Numismatică medievală (Medieval numismatics) 257-261 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești din colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie / Medieval coins from the Alessandrescu Collection kept at the Coin Room of the National History Museum Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 137-188 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI PÂRVAN, Katiușa Un gros descoperit în așezarea medievală de la Crețuleasca (com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov) / A groat found in the medieval settlement of Crețuleasca (Ștefăneștii de Jos comm., Ilfov county) Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 251-253 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI MARTIN, Tudor Alexandru, PÂRVAN, Katiușa O medalie-premiu necunoscută a arhitectului Ion Mincu / An unknown medal awarded to the architect Ion Mincu Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 321-324 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII ALEXIU, Andra, PÂRVAN, Katiușa, SURDU, Loredana-Mihaiela Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit în apropierea Lacului Curcubeu, județul Prahova / A sixteenth-century coin hoard found near lake Curcubeu, Prahova county. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 95-124 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești din Colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României (II) / Moldavian Coins from the Alessandrescu Collection Kept at the Coin Room of the National History Museum of Romania (II) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 77-120 română
1997 Muzeul Național, IX PÂRVAN, Katiușa Asociația pentru ridicarea statuii lui Miron Costin la Iași / Association pour l'édification de la statue de Miron Costin a Jassy 105-112 română
1998 Muzeul Național, X PÂRVAN, Katiușa Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie 59-63 română
2001 Muzeul Național, XIII PÂRVAN, Katiușa Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara. Mărturie a pregătirii sărbătorilor încoronării / L'oeuvre médalistique du sculpteur Mihail Kara - Preuve d'organisation des fêtes du couronnement 106-116 română
2001 Muzeul Național, XIII Dr. OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Carol I în medalistică / Charles Ière dans l'art de la medaille 137-181 română
2001 Muzeul Național, XIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Moartea regelui Carol I reflectată în medalistică - reacție publică și reacție personală - / La mort du Roi Charles I et son écho dans cart de la médaille - Une réaction publique et une réaction personelle 226-239 română
2002 Muzeul Național, XIV PÂRVAN, Katiușa Primele medalii bătute pentru societățile de dare la semn din București / Les premières médailles frappées pour les sociétés de tir de Bucarest 183-198 română
2002 Muzeul Național, XIV OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Regina Elisabeta în medalistică / Queen Elisabeth of Romania in the medallic art 246-270 română
2002 Muzeul Național, XIV PÂRVAN, Katiușa Câteva plachete sportive bătute după terminarea Primului Război Mondial / Quelques plaquettes sportives frappées après la fin de la Première Guerre Mondiale - 307-310 română
2003 Muzeul Național, XV NEGUȚU, Mariana, PÂRVAN, Katiușa Personalitatea și opera domnitorului Al.Ioan Cuza reflectată în medalistică / La personalité et l'oeuvre du Prince Al. I. Cuza dans l`art de la médaille 211-247 română
2003 Muzeul Național, XV PÂRVAN, Katiușa Câteva observații cu privire la medalia exploatării aurifere de la Brezoi, jud. Vâlcea / Quelques observations concernant la medaille relative a l'exploitation d'or de Brezoï Dep. de Vâlcea 287-289 română
2003 Muzeul Național, XV OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Medalii, plachete, ordine, decorații, monede și bancnote cu portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria / Medals, plaquettes, orders, decorations, coins and banknotes with the portraits of the King Ferdinand I and Queen Marry 311-341 română
2004 Muzeul Național, XVI PÂRVAN, Katiușa Medalii comemorative Ștefan cel Mare 269-286 română
2004 Muzeul Național, XVI NEGUȚU, Mariana, PÂRVAN, Katiușa Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete 309-336 română
2004 Muzeul Național, XVI OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Medalii, plachete, ordine, monede și bancnote cu portretul regelui Caril al II-lea 355-374 română
2005 Muzeul Național, XVII PÂRVAN, Katiușa Une medaille inconnue de Jean I.C. Bratianu / O medalie necunoscută ce a aparținut lui Ion I. C. Brătianu 269-271 franceză
2005 Muzeul Național, XVII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Medalii, plachete, monede, bancnote și ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I / Médailles, plaquettes, monnaies, bancnotes et ordre aux effigies ou au chiffre du roi Michel Ier 339-349 română
2006 Muzeul Național, XVIII NEGUȚU, Mariana, PÂRVAN, Katiușa L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles 111-131 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII PÂRVAN, Katiușa Cultural and artistic preoccupations of the Royal Family - Medalist testimonys / Preocupările culturale și artistice ale membrilor Familiei Regale – Mărturii medalistice 191-214 engleză
2007 Muzeul Național, XIX PÂRVAN, Katiușa La présence de la Roumanie aux expositions universelles de Paris – Le témoignage des médailles 117-140 franceză
2007 Muzeul Național, XIX PÂRVAN, Katiușa, VIȚELARU, Alexandru Bogdan Quelques médailles et un sceau aux sujet maçonique 263-268 franceză
2008 Muzeul Național, XX PÂRVAN, Katiușa Hommes illustres de Brăila - Ștefan Hepites / Oameni iluștri ai Brăilei - Ștefan Hépites 187-190 franceză
2008 Muzeul Național, XX PÂRVAN, Katiușa Les medailles reques par Ionel Bratiano - l'expression de l'amour pour la partie et de la lutte pour l'accomplissement de la Grande Roumanie / Medaliile primite de Ionel Brătianu 199-214 franceză
2009 Muzeul Național, XXI muzeograf PÂRVAN, Katiușa Brevets des decorations recus par A.C. Cuza dans les collections du Musee National d'Histoire de la Roumanie / Brevete de decorații primite de A.I.Cuza aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 57-67 franceză
2009 Muzeul Național, XXI MOLDOVEANU, Katia, PÂRVAN, Katiușa Palatul Poștelor - o clădire emblematică a Bucureștilor de la începutul de veac XX / Post Palace – A remarcable building from Bucharest in the begining of the XXth Century 309-330 română
2010 Muzeul Național, XXII MOLDOVEANU, Katia, PÂRVAN, Katiușa O plimbare medalistică de-a lungul unei vestite străti bucureștene - Calea Victoriei / A walk on the famous Calea Victoriei 69-106 română
2011 Muzeul Național, XXIII ALEXIU, Andra, PÂRVAN, Katiușa Câteva date despre viața și activitatea generalului Ion Adam 157-180 română