Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 43 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI AVRAM, Alexandru (autor) Sur la date de la divinisation de Ptolemee II Philadelphe Byzance 828-833 franceză
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alexandru (autor) Arta 1900 în România III. Note şi recenzii 263-264 română
1972 Centenar Muzeal Orădean AVRAM, Alexandru (autor) Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
1995 Crisia, 1995 AVRAM, Alexandru (autor) In memoriam Radu Popa: Săpăturile arheologice de la Sînnicolau de Beiuș - locul "La Turn".Considerații asupra bisericilor-sală romanice cu absida semicirculară din Bihor I. Studii şi articole 65-93 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV AVRAM, Alexandru (autor) Legămîntul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6) 185-188 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru (autor) Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
1985 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 29 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Les timbres céramiques dans les collections du Musee National de Varsovie'' 182-183
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) Le vin, l'huile et les amphores dans l'antiquité classique 135-144
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''La Valpolicella nell'eta romana" - Atti del Convegno 185-186
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 AVRAM, Alexandru (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis 027-036
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor), CONOVICI, Niculae (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis 111-124
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor) "Wo sind die Amphorem vom Typ "Solocha I" hergestellt worden?" 247-252
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 AVRAM, Alexandru (autor), CONOVICI, Niculae (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Etude quantitative sur les timbres amphoriques sinopeens de Calatis 111-128
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 AVRAM, Alexandru (autor) Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis in griechischer Zeit 103-138
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 AVRAM, Alexandru (autor) Petre Alexandrescu à 70 ans 009-016
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination (VI-I Centuries B.C.) Amsterdam, A.M. Hakkert-Publisher, 1997, 336 S. +57 Abbildungen - Serghej J. Saprykin 365-366
2002-2003 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 46-47 AVRAM, Alexandru (autor) Scarlat et Marcelle Lambrino: notes inédites sur les fouilles d'Histria (1928-1940) récemment retrouvées 185-188
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Avant-propos 9-10
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Le corpus des inscriptions d'Istros revisité 79-132
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Abréviations 257-258
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 AVRAM, Alexandru (autor) Abréviations 241-242
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 AVRAM, Alexandru (autor), ZIMMERMANN, Konrad (autor) Histria, jud. Constanta. Raport preliminar asupra cercetărilor din punctul "Histria Pod", 1980 și 1981 065-067
1983 Pontica, XVI AVRAM, Alexandru (autor), MURARU, Adrian (autor) Considerații preliminare asupra pietrei de construcție folosite la Histria 189-216 română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1985 Pontica, XVIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetpri perieghetice în tetitoriul Histriei (I) 113- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1990 Pontica, XXIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetările arheologice din așezările romane de la Cogealac 161-175 română
1992 Pontica, XXV AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor) Inscripții inedite de la Callatis aflate în colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 167-205 română
1997 Pontica, XXX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Mithridates al VI-lea Eupator și coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria 155-165 română
1999 Pontica, XXXII AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor), GEORGESCU, Valeriu (autor) Inscriptions grecques du musse "Callatis" de Mangalia 89-117 franceză
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 AVRAM, Alexandru (autor) Autour de quelques decrets d'Istros 337-348 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I AVRAM, Alexandru (autor) Petre Alexandrescu (1930-2009) 371-375 franceză
2011 Pontica, XLIV AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (I) 137-140 română
2012 Pontica, XLV AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (II) 489-502 română
2013 Pontica, XLVI AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (III) 295-310 română
1998 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVII, nr. 1-2 AVRAM, Alexandru (autor) Palatul Brukenthal - Decorația interioară Comunicări şi note documentare 160-176 română
1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. 1 AVRAM, Alexandru (autor) Monumentul romanic din Daia (comnuma Roșia, județul Sibiu) Studii 75-77 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 AVRAM, Alexandru (autor) Cîteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hîrtibaciului și zona Sibiului Comunicări 64-71 română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor) Din contribuția maselor populare transilvănene la lupta antiotomană. Constructorii cetății din Oradea în ultima treime a secolului al XVI-lea 51- română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu AVRAM, Alexandru (autor) Timbres amphoriques et epigraphie lapidaire: astynomes et proxenes 53-61 franceză