Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI AVRAM, Alexandru (autor) Sur la date de la divinisation de Ptolemee II Philadelphe Byzance 828-833 franceză
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alexandru (autor) Arta 1900 în România III. Note şi recenzii 263-264 română
1972 Centenar Muzeal Orădean AVRAM, Alexandru (autor) Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
1995 Crisia, XXV AVRAM, Alexandru (autor) In memoriam Radu Popa: Săpăturile arheologice de la Sînnicolau de Beiuș - locul "La Turn".Considerații asupra bisericilor-sală romanice cu absida semicirculară din Bihor I. Studii şi articole 65-93 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV AVRAM, Alexandru (autor) Legămîntul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6) 185-188 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru (autor) Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
1985 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 29 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Les timbres céramiques dans les collections du Musee National de Varsovie'' 182-183
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) Le vin, l'huile et les amphores dans l'antiquité classique 135-144
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''La Valpolicella nell'eta romana" - Atti del Convegno 185-186
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 AVRAM, Alexandru (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis 027-036
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor), CONOVICI, Niculae (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis 111-124
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor) "Wo sind die Amphorem vom Typ "Solocha I" hergestellt worden?" 247-252
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 AVRAM, Alexandru (autor), CONOVICI, Niculae (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Etude quantitative sur les timbres amphoriques sinopeens de Calatis 111-128
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 AVRAM, Alexandru (autor) Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis in griechischer Zeit 103-138
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 AVRAM, Alexandru (autor) Petre Alexandrescu à 70 ans 009-016
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination (VI-I Centuries B.C.) Amsterdam, A.M. Hakkert-Publisher, 1997, 336 S. +57 Abbildungen - Serghej J. Saprykin 365-366
2002-2003 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 46-47 AVRAM, Alexandru (autor) Scarlat et Marcelle Lambrino: notes inédites sur les fouilles d'Histria (1928-1940) récemment retrouvées 185-188
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Avant-propos 9-10
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Le corpus des inscriptions d'Istros revisité 79-132
2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51 AVRAM, Alexandru (autor) Abréviations 257-258
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 AVRAM, Alexandru (autor) Abréviations 241-242
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 AVRAM, Alexandru (autor), ZIMMERMANN, Konrad (autor) Histria, jud. Constanta. Raport preliminar asupra cercetărilor din punctul "Histria Pod", 1980 și 1981 065-067
1983 Pontica, XVI AVRAM, Alexandru (autor), MURARU, Adrian (autor) Considerații preliminare asupra pietrei de construcție folosite la Histria 189-216 română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1985 Pontica, XVIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetpri perieghetice în tetitoriul Histriei (I) 113- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1990 Pontica, XXIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetările arheologice din așezările romane de la Cogealac 161-175 română
1992 Pontica, XXV AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor) Inscripții inedite de la Callatis aflate în colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 167-205 română
1997 Pontica, XXX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Mithridates al VI-lea Eupator și coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria 155-165 română
1999 Pontica, XXXII AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor), GEORGESCU, Valeriu (autor) Inscriptions grecques du musse "Callatis" de Mangalia 89-117 franceză
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 AVRAM, Alexandru (autor) Autour de quelques decrets d'Istros 337-348 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I AVRAM, Alexandru (autor) Petre Alexandrescu (1930-2009) 371-375 franceză
2011 Pontica, XLIV AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (I) 137-140 română
2012 Pontica, XLV AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (II) 489-502 română
2013 Pontica, XLVI AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (III) 295-310 română
1998 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVII, nr. 1-2 AVRAM, Alexandru (autor) Palatul Brukenthal - Decorația interioară Comunicări şi note documentare 160-176 română
1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. 1 AVRAM, Alexandru (autor) Monumentul romanic din Daia (comnuma Roșia, județul Sibiu) Studii 75-77 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 AVRAM, Alexandru (autor) Cîteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hîrtibaciului și zona Sibiului Comunicări 64-71 română
1985 Studii Clasice, XXIII AVRAM, Alexandru (autor) Zur Rentabilität der Kolonenarbeit in der römischen Landwirtschaft Comunicări şi studii 85-99 germană
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) MARIA ROSA CIMMA, Ricerche sulle società di publicani. Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1981, 275 p. (Università di Roma. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente Mediterraneo, 59) RECENZII 129-130 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) JAKOB SEIBERT, Das Zeitaiter der Diadochen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, XVI+272 p. (Erträge der Forschung, 185) RECENZII 131-132 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) KARL CHRIST, Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. I: Römische Republik und augusteischer Principat; II: Geschichte und Geschichtsschreibung der römischen Kaiserzeit. Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1982, 1983, VIII+275, VIII+287 p. RECENZII 133-136 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) YANIR SHOCHAT, Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus. Bruxelles, Latomus, 1980, 98 p. (Collection Latomus, 169) RECENZII 136-138 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor), FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1983-1984) Studiile clasice în România 151-172 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer AVRAM, Alexandru (autor) Inscription funéraire byzantine de Palmyre Note şi discuţii 245-249 franceză
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor) Din contribuția maselor populare transilvănene la lupta antiotomană. Constructorii cetății din Oradea în ultima treime a secolului al XVI-lea 51- română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu AVRAM, Alexandru (autor) Timbres amphoriques et epigraphie lapidaire: astynomes et proxenes 53-61 franceză