Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia Note şi discuţii 291-300 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX PETCULESCU, Liviu (autor) Prinzătoare de teacă romane din Dacia 451-466 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) Armata romană în Dacia Inferior - Vlădescu C. 831- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) Piazza Armerina - Wilson R.J.A. 836- română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PETCULESCU, Liviu (autor) Stadiul cercetărilor frontierelor romane la Dunărea de Mijloc și de Jos și al echipamentului militar roman 1204-1212 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I PETCULESCU, Liviu (autor) The owner of the greave ag 711 from the axel Guttman Collection 95-96 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PETCULESCU, Liviu (autor) Fragments of helmets from the Romasn Fort at Jidava 189-196 engleză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 PETCULESCU, Liviu (autor) Illerup Adal. Die Prachtausrustungen - Carnap Claus 277-283 engleză
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia 85- română
1979 Cercetări Arheologice, III ANDRIȚOIU, Ioan (autor), BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor), MARINESCU, Lucia (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70-75 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73-76 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia 45-50 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia 117-119 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CRĂCIUN, Cristina (autor), FILIPESCU, Bogdan (autor), PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 59-62 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X PETCULESCU, Liviu (autor) Roman military equipment from the punic wars to the fall of Rome 441-448 engleză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PETCULESCU, Liviu (autor) Once again on the pyramidal spearheads of triangular cross-section in Roman Dacia 229-244 engleză (rezumat în română)
2017 Cercetări Arheologice, XXIV PETCULESCU, Liviu (autor), POPA, Alexandru (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Un nou fort roman la Cumidava-Râșnov 143-150 română (rezumat în engleză)
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETCULESCU, Liviu (autor) Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia 153-162 română
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''Römische Paraderüstungen'' - Jochen Garbsch 391-392
1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''The Military Decorations of the Roman Army" 215-217
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar" - M.C. Bishop (ed.) 194-196
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 PETCULESCU, Liviu (autor) The Limes Congress at Aalen and the State of Roman Frontier Studies 151-162
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference'' - J.C. Coulston (ed.) 312-313
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 PETCULESCU, Liviu (autor) Miniature Spearhead Fitings of Military Equipment in Roman Dacia 181-196
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României PETCULESCU, Liviu (autor) Armamentul roman în Dacia la începutul secolului II d. Chr. 441-458 română
1974 Muzeul Național, I PĂUNESCU, Anca (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
1974 Muzeul Național, I PETCULESCU, Liviu (autor) Studien uber romisch-pannonische Waffenfunde - Helme, Schilde, Dolche 323-326 română
1981 Muzeul Național, V PETCULESCU, Liviu (autor) Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine 109-114 română
1983 Muzeul Național, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie 69-73 română
1982 Pontica, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PETCULESCU, Liviu (autor) Închizătoare de balteus din Dacia 55-62 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III PETCULESCU, Liviu (autor) Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia 84-89 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity PETCULESCU, Liviu (autor) Bronze shield fittings in Roman Dacia 371-378 engleză