Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 52 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 Biblioteca Istro-Pontica, 6, seria arheologie SIMION, Gavrilă Opaițe greco-romane de bronz din Romania 157 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Metalurgia la geții de pe teritoriul Dobrogei 33-40 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 SIMION, Gavrilă Cultures et groupes culturels dans la region du Bas Danube a la fin du bronze recent 315-333 franceză
1992 Carpica, XXIII-1 SIMION, Gavrilă Geții și sciții dinspre Gurile Dunării 95-105 română
2003 Cercetări Arheologice, XII SIMION, Gavrilă Emil Condurachi - Un cuvînt pentru profesorul meu 37-39 română
1994-1995 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 38-39 SIMION, Gavrilă Ensemble funéraire de la nécropole tumulaire de Noviodunum (Isaccea) avec une expertise de S. Apostolescu, T. Apostolescu, A. Scarlat, V. Zoran 121-150
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU VIRGIL, Ștefan, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Tumulul de la Adîncata - jud. Ialomița 95-114 română
2007 Istros, XIV SIMION, Gavrilă Le rapport entre les tombes de la necropole tumulaire romaine et la societe de Noviodunum au II-eme ap. J.C. 177-194 franceză
2012 Istros, XVIII SIMION, Gavrilă Old and new powers in quest of Danubian and Pontic Hegemony in the 1440 297-304 engleză
2003 La politique edilitaire dans les provinces de l'empire romain Iieme-Iveme siecles apres J.C., 5, seria arheologie SIMION, Gavrilă Culturi antice în zona gurilor Dunării. Vol I - Preistorie și protoistorie 408 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării 47-61 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala 63-129 română
1971 Peuce, II, seria istorie PREDA, Constantin, SIMION, Gavrilă Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud. Tulcea) și atacul gotic din vremea lui Gallienus 167-178 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropola feudal-timpurie de la Nalbant 221-248 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Un nou punct de vedere în muzeologie 405-409 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Cetatea geto-dacă de la Beștepe (com. Mashmudia, jud. Tulcea) 31-47 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropolele getice de la Enisala și Telița 49-72 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis 123-148 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de salut 19- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 246 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena, SIMION, Gavrilă Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă Șantierul arheologic Troesmis 152-288 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 153-158 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un cuptor roman de are bombarde descoperite la Telița 67-73 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul Ostro-Pontic 33-39 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O nouă necropolă getică la Murichiol, jud. Tulcea 265-301 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O necropolă din sec. VI-V a Chr. La Isaccea 107- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Gemele din colecția I.C.E.M. Tulcea 173- română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O aplică cu chipul medusei descoperită la Celic-Dere 183-186 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Darcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O nouă necropolă tumulară română pe Valea Celicului 111-122 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Prioma epocă a fierului pe cursul rîului Ialomița - Rența Elena 448-450 română
1994 Pontica, XXVII SIMION, Gavrilă Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 SIMION, Gavrilă Mitul lui Phaeton în iconografia unor lucrări de artă antice și medievale 387-395 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SIMION, Gavrilă Arme și podoabe inedite de bronz din județul Tulcea 99-110 română
2007 Pontica, XL SIMION, Gavrilă Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea 307-338 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SIMION, Gavrilă Mot d'ouverture du IIIe Colloques International de d'Archeologie Funeraire 13-18 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SIMION, Gavrilă The architecture of the tombs in the necropolis from Celic-Dere 246-246 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) SIMION, Gavrilă Le IV-eme Colloque International d'Archeologie Funeraire .9-11 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire - Cuvînt înainte .7-10 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă Le site de Celic-Dere. Interpretations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final 231-235 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă Așezarea de la Celic-Dere. Interpretări etno-culturale și implicații în cronologia Hallstatului tîrziu 237-252 română
1991 Revista Monumentelor Istorice, Anul LX, nr. 2 SIMION, Gavrilă Trei piese romane de artă monumentală descoperite la Isaccea (județul Tulcea) Studii şi cercetări. 3-7 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe - Mot d'ouverture .5-6 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Introduction a la problematique du rituel funeraire des tombes tumulaires 15-16 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Tombes tumulaires dans la necropole de Celic-Dere 69-82 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe LĂZURCĂ, Elena, SIMION, Gavrilă Un tombes a enclos circulaire sur la vallee de Telița 83-88 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Tombes tumulaires dans la necropole de Celic-Dere 225-225 franceză