Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 OLTEANU, Ștefan (autor) Rolul valorilor tehnicii rurale în cristalizarea civilizației medievale românești 173-177 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Reședințe ("scaune") domnești ale voievozilor Pătrașcu Vodă și Mihai Viteazul descoperite în vechiul oraș medieval Gherghița, jud. Prahova Istorie medievală 131-135 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan (autor) Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
1980 Carpica, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Permanențe ale civilizației geto-dacice și daco-romane în structura societății medievale românești 15-23 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor In memoriam 298-299 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) O monedă de la împăratul Bizanțului Nichifor I descoperită la Șirna, jud. Prahova și importanța ei pentru datarea primei faze a culturii „Dridu” / A coin from the Byzantine Emperor Nicephorus I Found at Șirna, Prahova County and its Importance for the Dating of the First Phase of the „Dridu” Culture Numismatică antică şi bizantină 173-175 română
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 OLTEANU, Ștefan (autor) Roumains, Slaves et nomades dans la processus de valorisation du minerai de fer du territoire roumain aux IVe-XIe siècle de n.è. 299-302
1974 Drobeta, I OLTEANU, Ștefan (autor) Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
1985 Drobeta, VI OLTEANU, Ștefan (autor) Damian P. Bogdan la 75 de ani 407- română
2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la etapa timpurie a culturii "Dridu" 193-195 română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 CONSTANTINESCU, Marius (autor), DIACONU, Gheorghe (autor), MATEI, M.D. (autor), NESTOR, Ion (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Suceava. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania anului 1955 239-280
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 CONSTANTINESCU, N. (autor), DIACONU, Gheorghe (autor), MARTINOVICI, Trifu (autor), MATEI, M.D. (autor), NESTOR, Ion (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Suceava 593-618
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 MARTINOVICI, Trifu (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul Suceava 679-698
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna (jud. Pravova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 417-422
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 384-387
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Așezările din secolele III-XI de la Șirna, jud. Prahova 155-157
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 NEAGU, Nina (autor), NICOLAE, V. (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Locuințe din sec. IV-VI și IX-X, descoperite la Șirna, jud. Prahova 347-348
1974 Muzeul Național, I Dr., OLTEANU, Ștefan (autor) Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I) 35 - 55 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan (autor) Tehnica elaborării oțelului în a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucebei în lumina cercetărilor de laborator 113-118 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan (autor) Aspecte ale relațiilor Moldovei cu Veneția la sfîrșitul secolului al XV-lea în lumina cercetărilor recente 291-295 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Două inscripții medievale inedite, descoperite în vechea capitală a Moldovei, Suceava 311-315 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan III. Note şi recenzii 157-158 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X GRIGORE, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X OLTEANU, Ștefan (autor) Câteva precizări referitoare la "Conceptul de cultură Dridu în arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse III. Recenzii şi note bibliografice 281-286 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Structura social-politică a comunităților sătești nord-dunărene după retragerea aureliană în viziunea lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Iorga și în lumina cercetărilor recente II. Istorie 88-109 română