Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 61 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana, CUSTUREA, Gabriel Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
2011 Bibliotheca Tomitana, V CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea 326 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CUSTUREA, Gabriel, MURAT, Actuan Un tezaur monetar otoman din sec. XVI-XVII descoperit la Tulcea / Un dépôt monétaire ottoman découvert à Tulcea (XVIe-XVIIe siècles) / A 16th-17th century Ottoman coin hoard found at Tulcea. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 141-145 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Deux trésors des XIIe-XIIIe siecles trouves au nord de la Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 183-191 franceză
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 439-454 română
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel, DIMA, Mihai, TALMAȚCHI, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Coin Hoards of Dobrudja - Foreword .7-10 engleză
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel, MATEI, Ionel A coin hoard found at Valul lui Traian )10th century) 105-113 engleză
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Medieval coins hoards from the 16th-17th century found in Dobrudja 115-293 engleză
1978 Crisia, 1978 CUSTUREA, Gabriel Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CUSTUREA, Gabriel Cercetări perieghetice în sudul Moldovei 511-528
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, VLĂDILĂ, P. Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, SÂRBU, V., VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CUSTUREA, Gabriel Sondajul arheologic de salvare de la Ester 545-550
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CUSTUREA, Gabriel Cercetările arheologice din necropola așezării medievale Ester-Târgușor 300-304
1980 Peuce, VIII, seria istorie CUSTUREA, Gabriel Monede feudale românești descoperite în Dobrogea 497-498 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie CUSTUREA, Gabriel Un tezaur monetar descoperit la Hîrșova (sec. XV-XVI) 555-558 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite la Nufăru 421- română
1978 Pontica, XI CUSTUREA, Gabriel Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII) 253-357 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel, MURAT, A. Aspecte ale vieții economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina tezaurului monetar de la Viile 207-219 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare din Dobrogea 229-246 română
1980 Pontica, XIII CUSTUREA, Gabriel Monede otomane descoperite la Constanța (sec. XV-XVI) 341-343 română
1980 Pontica, XIII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (II) 347-366 română
1981 Pontica, XIV ANDRONESCU, N., CUSTUREA, Gabriel Unele considerații asupra circulației monetare în Dobrogea în perioada 969-1092 221-236 română
1981 Pontica, XIV CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea 331-356 română
1982 Pontica, XV CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (IV) 275-292 română
1983 Pontica, XVI CUSTUREA, Gabriel Monede de aur medievale descoperite în Dobrogea 295-298 română
1983 Pontica, XVI CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (V) 301-323 română
1984 Pontica, XVII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (VI) 245- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (VII) 297- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel Unele aspecte privind penetrația monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X 373- română
1987 Pontica, XX CUSTUREA, Gabriel Date noi privind circulația monetară în Dobrogea medievală 237- română
1989 Pontica, XXI-XXII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Cronica descoperirii monetare în Dobrogea (VIII) 369-390 română
1991 Pontica, XXIV CUSTUREA, Gabriel Schimburile economice în regiunea danubiano-pontică în secolele VIII-XI 379-394 română
1992 Pontica, XXV CUSTUREA, Gabriel, PAPASIMA, Tudor Monede bizantine descoperite la Păcuiul lui Soare (Catalog) 363-380 română
1992 Pontica, XXV CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiti monetare în Dobrogea (IX) 381-398 română
1993 Pontica, XXVI CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare de la Isaccea (sec. XI) 259-262 română
1993 Pontica, XXVI BĂLĂBĂNESCU, M., CUSTUREA, Gabriel Catalogul medaliilor românești din Colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1859-1940) 273-304 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava 301-307 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (X) 309-321 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Cîteva ponduri medievale descoprite în Dobrogea 323-328 română
1998 Pontica, XXXI CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine dintr-o colecșie constănțeană 291- română
1998 Pontica, XXXI CUSTUREA, Gabriel Noi ponduri medievale din Dobrogea 307- română
1998 Pontica, XXXI CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (XII) 309- română
1998 Pontica, XXXI CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel Radu Ocheșeanu 389- română
1999 Pontica, XXXII CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (XIII) 247-265 română
1999 Pontica, XXXII CUSTUREA, Gabriel Cîteva cruci relicvar descoperite în Dobrogea 303-304 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 CUSTUREA, Gabriel Descoperiri arheologice și numismatice de pe raza localității Datu Nou (com. Oltina, jud. Constanța) 483-594 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 CUSTUREA, Gabriel, MATEI, Ionel Un tezaur monetar bizantin descoperit în Dobrogea 433-438 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 CUSTUREA, Gabriel Ponduri antice și medievale descoperite în Dobrogea 439-443 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII CUSTUREA, Gabriel Date noi privind circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. V-VII) 491-536 română
2006 Pontica, XXXIX CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare bizantine din așezarea de la Capu Dealului - Oltina 415-421 română
2006 Pontica, XXXIX CLIANTE, Traian, CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII) 423-434 română
2007 Pontica, XL CUSTUREA, Gabriel Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) 625-628 română
2007 Pontica, XL CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite recent în Dobrogea (sec. IX-XIII) 629-640 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel, PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Brăzdare de plug medievale din colecția Muzeului de Istorie Națională și arheologie Constanța 403-414 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel Capsule de teriac descoprite în Dobrogea 415-418 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare bizantine din Dobrogea (sec V-VII) 533-562 română
2010 Pontica, XLIII CUSTUREA, Gabriel Descoperirile monetare de la Ester - Tîrgușor (jud. Constanța) 471-507 română
2012 Pontica, XLV CUSTUREA, Gabriel, PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Clothing accesories ornaments found in Dobrudja 345-360 engleză
2012 Pontica, XLV CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine recent descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII) 617-636 română
2013 Pontica, XLVI ADAMESCU, Lucian, CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri de monede bizantine în Dobrogea (sec. IX-XIII) 491-514 română