Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) "Ardealul" (1917-1918), ziar al luptei pentru unitatea națională a românilor Studii şi articole 513-522 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BARON, Mircea (autor) Dilema pasivism-activism în mișcarea națională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească Studii şi articole 243-266 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BARON, Mircea (autor) Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în Deceniul patru al secolului XX Studii şi articole 467-473 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) Reflectarea în presa românească din Valea Jiului a problematicii culturale din perioada interbelică Studii şi articole 531-537 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) "Raționalizarea" în mineritul carbonifer din Valea Jiului în deceniul patru al secolului al XX-lea Studii şi articole 551-562 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) O instituție bancară la Petroșani în perioada interbelică: "Casa de Păstrare" Studii şi articole 563-574 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică Istorie 551-572 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) , DOBRE-BARON, Oana (autor) Evoluția prețului la cărbunele vîndut Căilor Ferate Române în perioada interbelică Istorie 609-622 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  Istorie 481-498 română, engleză