Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 56 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Interferențe artistice și perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latene 287-292 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Despre un "pond dacic din plumb descopeit în județul Prahova" 199-202 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene Arheologie, istorie medie 7-20 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor), MĂNDESCU, Dragoș (autor) Noi aspecte ale eneoliticului tîrziu în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 19-24 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie medie 33-35 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Ștampile amforice de la Cetățeni păstrate în colecția Muzeului Județean Argeș - Pitești Arheologie, istorie medie 67-75 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Tellul gumelnițean de la Ziduri (com. Mozăceni, jud. Argeș) Arheologie, istorie antică şi medie 7-20 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetări arheologice pe Valea Dâîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 31-38 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 53-56 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Sfârșitul epocii pietrei și începutul epocii metalelor în zona Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 59-72 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Câteva piese arheologice inedite descoperite în vechile săpături din așezarea getică de la Cetățeni Arheologie, istorie antică şi medie 101-105 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Arheologia văii Bratiei (verstigii din preistorie până în epoca romană) Arheologie, istorie antică şi medie 121-130 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Materiale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt Arheologie, istorie antică şi medie 33-37 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Arheologia Văii Râului Doamnei. Vestigii din preistorie până în epoca romană Arheologie, istorie antică şi medie 107-122 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Varia archaeologica ordessensia Arheologie 81-87 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor), MIROIU, Marius (autor) Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stânii (comuna Țițești, județul Argeș) Arheologie 101-107 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cetatea getică de la Râca "Tudoria", județul Argeș Arheologie, istorie antică 55-66 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie antică 39-43 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) De la "Jidova" la "Jidava" și înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic Arheologie, istorie antică 53-68 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor), MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești Istorie medievală 145-164 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) Arheologie, istorie antică 53-66 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Ion Nania (1934-2009) In memoriam 377-380 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Settlement types and enclosures in the Gumelnița culture - Ștefan C. Recenzii şi note bibliografice 381-383 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) ‛̃Ηλις - Despre o mai veche dispută istorioagrafică și implicațiile sale argeșene Arheologie 143-146 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Vizita cotelui Marsigli la Câmpulung - "Jidova" datare, context, semnificații Arheologie 45-49 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Câmpulung Istorie Modernă şi Contemporană 169-178 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două posibile piese de inventar funerar din țitul geto-dacic de la Cetățeni, păstrate în colecțiile Muzeului Județean Argeș Arheologie 9-16 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Acolo unde arta și arheologia se întâlnesc. Date noi despre Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la un secol de la „anul pierdut” din biografia artistului (1917-2017) Istorie Modernă şi Contemporană 251-266 română, engleză
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Un topor din prima epocă a fierului descoperit la Micești (jud. Argeș) Istorie Veche 7-16 română (rezumat în engleză)
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVII, seria Istorie DUMITRESCU, Ion (autor), MĂNDESCU, Dragoș (autor), MIROIU, Marius (autor), PĂDURARU, Marius (autor), PIȚIGOI, IOAN ANDI (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Argeș. Comuna Budeasa Istorie Veche 17-54 română, engleză
2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Descoperirea sitului arheologic de la Zimnicea și prima etapă a cercetării sale: Explorațiunile lui Cezar Bolliac (1845, 1857, 1869, 1971-1873) 205-213 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Sur la chronologie des habitats du type Alexandria 107-113 franceză
2000 Crisia, XXX MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibulele de schemă Latene în perioada timpurie și mijlocie a celei de a doua epoci a fierului pe teritoriul vechii Dacii I. Studii şi articole 45-80 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Considerațions sur la chronologie relative et absolute de la necropole gete de profeseur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du Nord-Est) 429-440 franceză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII MĂNDESCU, Dragoș (autor), NEAGU, Marian (autor) The anthropomorphous clay figurines from Gumelnița tell settlements at Teiu (Argeș County). A preliminary approach 75-92 engleză
2003 Danubius, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Capetele de ac în formă de elice .7-14 română
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica MĂNDESCU, Dragoș (autor) Killing the weapons an insight on graves with destroyed weapons in the Late Iron Age Transylvania 343-356 engleză
2000 Istros, X MĂNDESCU, Dragoș (autor) Observations sur le port de la fibule de scjema theracique 213-219 franceză
2004 Istros, XI MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de schemă tracică reprezentate pe ceramică 347-352 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Despre periferia sudică a grupului Ferigile. Cu specială privire asupra necropolei de la Teiu (județul Argeș) 33-43 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
2006 Istros, XIII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cea mai veche reprezentare grafică a pietrei tombale a comitetului Laurencius de Longo campo 207-214 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea BĂRBULESCU, Constantin (autor), MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cîteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la Mănăstirea Corbii de Piatră 105-124 română
2005 Mousaios, X MĂNDESCU, Dragoș (autor) Piepteni de os din a doua epocă a fierului în Nordul Peninsulei Balcanice 67-75 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Un vîrf de lance (hasta) de pe limes trasalutanus 36-39 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de schemă tracică din Sudul Moldfovei. Studiu de caz: așezarea getică de la Poiana .7-15 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cronologia descoperirilor funerare din cea de-a doua epocă a fierului din zona Galațiului 35-42 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III MĂNDESCU, Dragoș (autor) Despre cîteva procedee de reparare a fibulelor în epoca fierului 47-55 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cîteva particularități regionale ale fibulei de schemă tracică 41-48 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MĂNDESCU, Dragoș (autor) Necropola de la Curtea de Argeș-"Radovanu". Noi precizări privind inventarul funerar 139-174 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MĂNDESCU, Dragoș (autor) Importurile romane în așezarea geto-dacă de la Cetățeni și implicațiile lor asupra cronologiei finale a locuirii Istorie Veche şi Arheologie 129-137 română, engleză
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MĂNDESCU, Dragoș (autor) Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetățeni Istorie Veche şi Arheologie 139-142 română, engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MĂNDESCU, Dragoș (autor) Considerations concernant le probleme de datation de quelques pieces d'orfevrerie decouvertes isolement dans l'espace thraco-gete au Nord du Danube 339-245 franceză
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Interferențe artistice și perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latene
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII MĂNDESCU, Dragoș (autor) ibule e schemă tracică în Banat și Transilvania