Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 41 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle inedite de la Botoșani 256-267 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), HĂU, Florin (autor) Necropola medievală de la Siret - Punctul C.E.C. 363-398 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MAREȘ, Ion (autor) Fragmente de vase antropomorfe cucuteniene din colecțiile complexului uzeal Bucovina, Suceava 23-28 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații asupra descoperirilor din epoca bronzului de la Bosanci - La Pod la rediu (com. Bosanci, jud. Suceava) 39-59 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Tamara Constantiniuc (1930-2004) 404-404 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Ioan Cocuz (1941-2004) 405-406 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle fragmentare descoperite șa Liteni, comuna Moara, județul Suceava 193-200 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Alexandru Arimon (1938-2008) 503-508 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cîteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava 313-316 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Așezarea precucuteniană de la Bosanci (județul Suceava) 33-43 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O cahlă cu înscripție din colecțiile Muzeului Județean Suceava 663-666 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea 521-524 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava 245-260 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un mormînt din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava 835-840 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive ornamentale în ceramica smălțuită de uz casnic de la Suceava din sec. al XV-lea 47-59 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle din secolul al XV-lea decorate cu semne inspirate din viața cavalerească 147-159 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Din nou despre o inscripție de la Mănăstirea Putna - piatră de mormînt sau pisanie de la casa domneaască 439-443 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Descoperiri arheologice la Suceava - contribuții la cunoașterea topografiei orașului medieval 36-61 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle descoperite la curți domnești din Moldova 71-86 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MAREȘ, Ion (autor) Obiecte miniturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei Suceava 21-29 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava 102-113 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cronica științifică (1990-1994) 595-600 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Meșteșugurile în Suceava medievală - secolele XIV-XVII 246-254 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Orașe, sate, locuințe din țările române oglindite în scrierile călătorilor străini 147-177 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară - Șlapac Mariana 493-493 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Olga Ștefanovici (1952-1998) 500-501 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), IGNĂTESCU, Sorin (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Plastica antromoporfă de la Mihoveni-Cahla Morii 109-143 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), HORDILĂ, Domnița (autor) Cahle în colecțiile Muzeului de Istorie Roman 385-416 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle descoperite în locuințe de orățeni la Suceava 69-124 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Simpozionul Artă și Civilizație Medievală (Suceava 24-25 noiembrie 1995) 199-200 română
1998 Arheologia Medievală, II BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), HĂU, Florin (autor) Un encolpion din secolele XIII-XIX 155- română
2000 Arheologia Medievală, III BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Plăci pavimentale ceramice descoperite la Suceava 201- română
2007 Arheologia Medievală, VI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Din nou despre atelierul aulic de ceramică de la Suceava din timpul domniei lei Ștefan cel Mare 195-203 română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MATEI, Mircea D. (autor), SION, Gh. (autor) Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii Sf. Gheorghe (Mirăuți) din Suceava Studii şi cercetări 3-14 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MATEI, Mircea D. (autor), SION, Gheorghe (autor) Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii ”Sf. Gheorghe” (Mirăuți) din Suceava Studii şi cercetări 3-14 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), PESCARU, Eugen (autor) Cahle descoperite la Germisara (Geoghiu-Băi, județul Hunedoara) 391-417 română