Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DRĂGOESCU, Ion Activitatea etnografică a lui Marcel Olinescu 276-281 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DRĂGOESCU, Ion Descîntece din Putinești - Soroca 155-158 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DRĂGOESCU, Ion Etnomuzeologul Boris Zderciuc 239-245 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ion Documente inedite despre confiscarea proprietăților lui Iuliu Maniu din județul Sălaj Istorie contemporană 303-307 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie DRĂGOESCU, Ion Cucii - un sumen de obiceiuri precreștine 139-151 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DRĂGOESCU, Ion Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 COMĂNICI, Germina, DRĂGOESCU, Ion Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
1977 Biharea, 1977 DRĂGOESCU, Ion Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român I. Etnografie 7-84 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion Din etnografia uneltelor tradiționale ale poporului român. Inventarul agricol I. Etnografie 7-86 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion, MĂRCUȘ, Ștefan Corespondență inedită IV. Note şi recenzii 319-322 română
1967 Cumidava, I DRĂGOESCU, Ion, VAINER, Florica Ornamentica obiectelor din corn pentru praf de pușcă 229- română
1973 Cumidava, VII DRĂGOESCU, Ion Corespondență inedită 127- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DRĂGOESCU, Ion Iuliu Moisil - corespondență inedită 247- română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DRĂGOESCU, Ion Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
1975 Muzeul Național, II DRĂGOESCU, Ion Iconografia ca izvor de cercetare a culturii populare feudale / L'iconographie populaire comme source de recherche scientifique sur la culture féodale 427- 438 română
1975 Muzeul Național, II CIUCĂ, Răzvan, DRĂGOESCU, Ion Documente inedite privind moștenirea muzeografică a lui George Barițiu /Des documents inédits relatifs à l'héritage muséologique de George Barițiu 491- 493 română
1981 Muzeul Național, V DRĂGOESCU, Ion Contribuții etnologice la studiul culturii și civilizației dacice / Contributions ethnologiques à l'étude de la culture et de la civilisation des Daces 123-129 română
1981 Muzeul Național, V DRAGOESCU, Doina, DRĂGOESCU, Ion Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale 329-337 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 DRĂGOESCU, Ion Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită 33-38 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion, MARINESCU-NOUR, Arcadiu George Coșbuc "Albina" și Academia Română 92-96 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion Doua referate inedite 233-236 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI DRĂGOESCU, Ion Iuliu Moisil - Corespondență inedită 49-62 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Opincile de fier 53-59 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română