Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin (autor) Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română (rezumat în franceză)
1920 Analele Dobrogei, I-2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Castele romano-bizantine în Dobrogea - Utzica C. 331-337 română
1920 Analele Dobrogei, I-2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Un tablou istoric bulgăresc 341-345 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Locul limbii române între limbile romanice - Pușcariu Sextil 652-658 română
1921 Analele Dobrogei, II-1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Două probleme dobrogene: colonizare, toponimie 127-139 română
1921 Analele Dobrogei, II-3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
1921 Analele Dobrogei, II-3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Excursia D-lui Em. De Martonne în Dobrogea 455-455 română
1921 Analele Dobrogei, II-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Itinerariul Fratelui Wilhelm de Rubruquis din ordinul fraților minoriți în anul mîntuirii 1253, în părțile răsăritene 507-535 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri despre români în Dobrogea - Iorga N. 567-571 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
1923 Analele Dobrogei, IV-2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Ibn Batutah - Un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV 138-156 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Dacia și Moesia după Ptolemaeus (Sec. II d. Cr.) 49-63 română
1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin (autor) Istoria, Obiectul și Metoda Geografiei .1-20 română
1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin (autor) Noile numiri de sate din Dobrogea-Veche 193-202 română
1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Coasta de răsărit a Constanței 66-72 română
1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Toponimie românească în Bulgaria 146-149 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Pămîntul Dobrogei .3-65 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Clima Dobrogei 67-79 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Dobrogei 201-257 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sarcofagul cu simboluri din Constanța 209-243 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Despre Vlahia Asaneștilor - Giurescu C. 302-304 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Les Terrasses de la Plaine Roumaine - Vîlsan G. 325-326 română
1935 Analele Dobrogei, XVI BRĂTESCU, Constantin (autor) Falezele Mării Negre între Carmen Sylva și Schitu-Costinești 97-105 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Geomorfologia Bulgariei răsăritene 161-175 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Depozitele quaternare din NE Mării Azobului - Krokos J.W., Bondarciuc G.W. 176-180 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sur une platforme litorale en Roumanie - Vîlsan G. 180-193 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-I BRĂTESCU, Constantin (autor) Morfologia Cadrilaterului 47-95 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-II BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Cadrilaterului între anii 1878 și 1938 189-202 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-III BRĂTESCU, Constantin (autor) Dobrogea regelui Carol I și colonizările dobrogene 85-101 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea episcopului dr. Miron Cristea intre 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari Studii şi Comunicări 209-213 română
1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. III. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 IV. Istorie modernă şi contemporană 283- română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 IV. Istorie modernă şi contemporană 405-413 română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin (autor) Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania III. Istorie modernă şi contemporană 391-397 română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțământului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România III. Istorie modernă şi contemporană 289-294 română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 III. Istorie modernă şi contemporană 375-379 română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) II. Istorie modernă şi contemporană 357-363 română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitorească și comunistă din Anina în anii crizei economice II. Istorie modernă şi contemporană 387-391 română
1985 Banatica, 8 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) II. Istorie modernă şi contemporană 335-341 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul generalului Traian Doda în cadrul Partidului Național Român II. Istorie modernă şi contemporană 409-414 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea II. Istorie modernă şi contemporană 421-426 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 293-297 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea Romaniei Mari (1867-1918) 353-380 română
2011 Tibiscum, I, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română