Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu, POP, Constantin O interesantă piesă română descoperită la Pojejena 465-467 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu, ȚEICU, Dumitru Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche 393-395 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Obiecte creștine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-Vi e.n. 206-214 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? 117- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Cohors I Sagittariorum la Zăvoi ( Județul Caraș-Severin) 131- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard, RĂUȚ, Octavian Drumuri romane în Banat 135- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Lăpușnicel - Cetate 434- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Pojejena - Via Bogdanovici 435- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, SĂCĂRIN, Caius O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
1983 Banatica, 7 BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu, EL SUSI, Georgeta Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) 239-270 română
1990 Banatica, 10 BOZU, Ovidiu Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) 147-186 română
1993 Banatica, 12-I BOZU, Ovidiu Bemerkungen uber weniger bekannten altchristlichen bronzegegenstande im 4-5 jahthundert datiert: Die fingerkunkeln 219-228 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, Eugen Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, A., BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, E. Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309- română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377- română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, RANCU, Dacian Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, NEMETH, Eduard Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pista" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Construcții cu caracter public și privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat 121-145 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOZU, Ovidiu, MICLI, Vidu Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu, RĂUȚ, Octavian Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Cercul de Istorie cu profil interdisciplinar 443-465 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Ovidiu Un cuptor de ars ceramică de la Pojejena, județul Caraș-Severin 129-135 română
1974 Tibiscus, 3 BOZU, Ovidiu Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română