Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 80 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Analele Brăilei, 6 TROHANI, George Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 37-53 română
2005 Analele Brăilei, 6 TROHANI, George Scurtă istorie a unei moșii - Stăncuța Sud din județul Brăila 55-66 română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George, ULANICI, Augustin Săpăturile de la Greci, com. Grădiștea, jud. Ilfov 77- română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972 127- română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973 151- română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru, TROHANI, George Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, județul Ilfov 19- română
1976 Cercetări Arheologice, II LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Sondajul arheologic de la Surlari 73- română
1976 Cercetări Arheologice, II TROHANI, George Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca 87- română
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Vitănești, jud. Teleorman 105- română
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Căîlătui-Căscioarele, jud. Ilfov 261- română
1979 Cercetări Arheologice, III TROHANI, George Două cuțite pumnal don metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331- română
1981 Cercetări Arheologice, IV TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țărlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200- română
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru, TROHANI, George Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul "Ochiul lui Velicu", com. Valea Argovei, jud. Călărași 31- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65- română
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiștei, punctul Sărulești, jud. Călărași 85- română
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografic 191- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21- română
1992 Cercetări Arheologice, IX BUZDUGAN, Costachi, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39- română
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus, TROHANI, George Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46- română
1992 Cercetări Arheologice, IX TROHANI, George Vases - colonnettes geto-daces 83- franceză
1997 Cercetări Arheologice, X TROHANI, George Așezarea de la Popești. Jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secțiunea II. Raport preliminar 193-230 română
1997 Cercetări Arheologice, X TROHANI, George Emil Moscalu (1942-1993) 449-453 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II TROHANI, George Obiecte din lut ars și piatră, precum și vase ceramice descoperite în așezarea getică de la Vadu Anei, comuna Brănești, jud. Ilfov 371-405 română
2003 Cercetări Arheologice, XII BOROFFKA, Rodica, TROHANI, George Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța 139-198 română
2003 Cercetări Arheologice, XII ȘECLĂMAN, Doina, ȘECLĂMAN, Marin, TROHANI, George Contribuții la studiul ceramicii getice din Cîmpia Română 199-227 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George Restitutio: Așezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi și mai noi însemnări 213-230 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George Valeriu Leahu (1934-2006) 473-476 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 TROHANI, George O speranță arheologică întreruptă. Pagini din corespondența arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion Teodoru între anii 1934-1939 559-576 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII TROHANI, George Amfore grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI-începutul sec. IIa Chr. - Mateevici Natalia 313-314 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George Cîteva bunuri arheologice de valoare excepțională pentru cunoașterea civilizației geto-dacice recuperare recent. Expertize arheologice 159-185 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George O recentă achiziție a Muzeului Național de Istorie a României: un vas de tip Phiala 187-191 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) 233-356 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George Costachi Buzuigan (1932-2011) 305-306 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George Alexandru Oancea (1946-2012) 307-309 română
2013 Cercetări Arheologice, XX TROHANI, George Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) III. Simpozionul neolitic organizat de Institutul de Arheologie din București, în zilele de 30 noiembrie-2 decembrie 1972 253-260 română
2013 Cercetări Arheologice, XX TROHANI, George Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) IV. Contribuția cercetătilor arheologice de la palatul Potlogi la cunoașterea artei epocii brîncovenești 261-365 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 TROHANI, George Prof. univ. dr. doc. GHEORGHE CANTACUZINO In memoriam 299-301 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 STANCU, Paraschiva, TROHANI, George Tezaurul de monede turcești din prima jumătate a secolului al XIX-lea de la Străulești-București Numismatică 361-368 română
2013 Cercetări arheologice în București, IX MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POPESCU, Raluca Iuliana, TROHANI, George Cercetările arheologice preventive efectuate pe insula Snagov, județul Ilfov, în anul 2012 Arheologie 132-166 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca / Une représentation d’Héraclès sur un anneau-sceau découvert dans l’établissement géto-dace de Vlădiceasca / An image of Heracles on a signet ring discovered in the geto-dacian settelment of Vlădiceasca. Sigililografie (Sigilographie, Sigillography) 155-159 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168-169 română
1980 Cercetări Numismatice, III STANCU, Paraschiva, TROHANI, George Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 117-120 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV TROHANI, George Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) TROHANI, George Schiță genealogică: înrudirea familiilor Bolomey – Fotino / Esquisse généalogique: la paranté entre les familles Bolomey – Fotino Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 335-344 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI TROHANI, George Câteva decorații străine acordate unui român care și-a slujit țara. Discuții în jurul lor / Quelques décorations étrangères accordées à un Roumain au service de son pays. Discussions autour d‘eux Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 325-341 română
2012 Cercetări Numismatice, XVIII TROHANI, George Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu colecționarul Inginer Constantin C. Orghidan – Schițe Genealogice Genealogie (Genealogy) 227-262 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I TROHANI, George O probabilă ancoră descoperită în așezarea geto-dacică Cătălui-Căscioarele, jud. Călărași 51- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TROHANI, George Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei 15-36 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TROHANI, George Săpături arheologice pe Ghergalaul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călărași (III) 53-61 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV TROHANI, George Souvenirs de Coțofeni 27-29 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV TROHANI, George Apercu sur les vases conteneurs des geto-daces en Muntenie 195-223 franceză
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU, Petre, CONOVICI, Niculae, GÂȚĂ, Gheorghe, GHEORGHE, Petre, TROHANI, George, ZIRRA, Vlad Vintilă La station getique fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Coțofenii din Dos, dép. de Dolj ) 079-158
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Așezări geto-dacice pe Valea Mostiștei 61- română
1993 Istros, VII TROHANI, George Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor - Sîrbu V. 445-445 română
1997 Istros, VIII TROHANI, George Dava getică de la Grădiștea (I) - Sîrbu Valeriu 309-309 română
1997 Istros, VIII TROHANI, George Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - Sîrbu V. 310-310 română
2007 Istros, XIV TROHANI, George Autour de la fin des etablissements getes de la Muntenie 213-216 franceză
1986 Litua - Studii și Cercetări, III TROHANI, George Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUZDUGAN, Constantin, CHICIDEANU, Ion, DRĂGUȘ, D., LEAHU, V., TROHANI, George, ULANICI, A. Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 la Turnu Măgurele 413-414
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea TROHANI, George Cîteva date în legătură cu familia primului primar al orașului Brăila - Panait Rubinis 533-535 română
2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Valea Lupului 147-158 română
2010 Mousaios, XV BĂTRÎNA, Adrian, BOLOMEY, Alexandra, BUZDUGAN, Costache, LEAHU, Vasile, POPVICI, Dragomir, TROHANI, George Valea Buzăului. Schiță a cadrului arherologic și istoric al zonei Nehoiașu - Chirlești - Pătîrlagele. Cercetări arheologice de suprafață 311-321 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. MEDINCEANU-BOROFKA, Rodica, TROHANI, George La necropole gete des IV-e-IIIe siecles av.j.-C. de Canlia (dep. De Constanța) d'apres les enseignemenmts de Emil Moscalu 230-231 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Sacrifices et inhumations rituelles d'honnes et d'animaux dans/ sous les demeures dans le monde thrace (Hallstatt et la Tene) 245-246 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) TROHANI, George Nouvelles interpretations concernant la necropole Gete de Zimnicea 187-198 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) TROHANI, George Nouvelles interpretations concernant la necropole gete de Zimnicea 268-269 franceză
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 TROHANI, George Așezări geto-dacice apărute natural și fortificate din Muntenia 65-75 română
2003 Sargetia, XXXI TROHANI, George Un eventual „depozit de obiecte din fier” descoperit în zona Sarmizegetusa 143-158 română
2005 Situri Arheologice , II, seria I TROHANI, George Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 210 română
2005 Situri Arheologice , II, seria II TROHANI, George Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 185 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu TROHANI, George Nicolas Al. Mourouzi et Venus de Milo 645-648 franceză