Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 23 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Cercetări arheologice în București, VI, VI, 2005 VELTER, Ana-Maria Probleme mai vechi și mai noi de numismatică medievală românească. Completări la Corpus Nummorum Valahorum Numismatică 329-335 română
2007 Cercetări arheologice în București, VII, VII, 2007 ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, APOSTOL, Claudia, APOSTOL, Virgil, BÂLICI, Ștefan, CÂRSTOIU, Monica Mărgineanu, PÂRVAN, Katiușa, RĂDULESCU, Venera, VELTER, Ana-Maria Cercetări arheologice preventive pe strada General Florescu nr. 23. sector 3. București Arheologie / Archaeology 229-296 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Cercetări arheologice în București, IX MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, VELTER, Ana-Maria Monede scoase la lumină din situl arheologic din Piața Universitătii din București Numismatică 169-193 română
1978 Cercetări Numismatice, I VELTER, Ana-Maria Date privitoare la un tezaur din secolul al XV-lea descoperit la Turda / Données concernant un trésor du XVe siècle découvert á Turda Numismatică (Numismatique) 32-41 română
1980 Cercetări Numismatice, III VELTER, Ana-Maria Câteva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae Redwitz/ Quelques problèmes de numismatique roumaine. Les monnaies attribuées a Klaus von Redwitz/ Problems of Romanian Numismatics – The Coins attributed to Nicolae Redwitz Numismatică (Numismatique, Numismatics) 93-115 română
1982 Cercetări Numismatice, IV VELTER, Ana-Maria Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 133-139 română
1983 Cercetări Numismatice, V ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PĂUNESCU, Emil, ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin Numismatică (Numismatics) 129-136 germană
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania Numismatică (Numismatics) 137-140 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century Numismatică (Numismatics) 141-148 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII IACOB, Mihaela, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, VELTER, Ana-Maria Monede dintr-o colecție particulară din Babadag / Some Coins from a Private Collection from Babadag Numismatică antică şi bizantină 39-57 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Circulația monedelor de argint cu valoare ridicată emise de către Statele, orașele și autoritățile ecleziastice germane în Țările Române în secolele XVI-XVII / La circulation des monnaies en argent à haute valeur des Etats, des villes et des autorités ecclésiastiques allemands sur le territoire roumain aux XVIe et XVIIe siècles Numismatică medievală şi modernă 273-308 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 413-437 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 439-454 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 VELTER, Ana-Maria Unele remarci cu privire la exploatarea și comercializarea sării în Transilvania, în secolele XI-XIII, pe baza documentelor de epocă / Some Remarks Concerning the Exploitation and Trading of Salt in Transylvania During the 11th and 13th centuries Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 209-228 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 VELTER, Ana-Maria Câteva exemplare numismatice de excepție , intrate recent în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Some Outstanding Numismatic Specimens Recently Bought by the National History Museum of Romania Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 451-463 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI VELTER, Ana-Maria In memoriam Constanța Știrbu (1933-2013) In Memoriam Constanţa Ştirbu 13-17 română
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel, DIMA, Mihai, TALMAȚCHI, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Coin Hoards of Dobrudja - Foreword .7-10 engleză
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel, VELTER, Ana-Maria Medieval coins hoards from the 16th-17th century found in Dobrudja 115-293 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PÎRVESCU, Cosmin-Dan, VELTER, Ana-Maria Monnaies europeennes occidentales decouvertes dans la necropole de Tunari-Eglise (2005) 149-160 franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII HORDILĂ, Domnița, URSACHI, Vasile, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț 321-332 română
1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română