Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X GOROVEI, Ștefan (autor) Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga 191-195 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X GOROVEI, Ștefan (autor) Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane 225-236 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii dorohoiene. Corespondență Artur Girovei-Dumitru Durtună (1926-1950) 272-300 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Genealogie: istorie socială, istorie familială GENEALOGIE 185-195 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu GOROVEI, Ștefan (autor) Două scrisori ieșene din 1859 (Dimitrie Xenopol și Paul Burguet) DIN ISTORIA IAŞILOR 103-107 română
2019 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), I, Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii genealogice pentru istoria familiei Tăutu (II) 67-76 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
2013 Carpica, XLII GOROVEI, Ștefan (autor) Mobilitatea populației reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI-XXI) 373-385 română
1971 Cercetări istorice, II GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
1980 Cercetări istorice, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
2013 Cercetări istorice, XXXII GOROVEI, Ștefan (autor) Movileștii. Considerații finale 177-194 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI GOROVEI, Ștefan (autor) Testamentul unui ctitor ieșean: Paharnicul Iordache Lozonschi (1827) 203-223 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII GOROVEI, Ștefan (autor) Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea GOROVEI, Ștefan (autor) Veacul XIV. Din nou și mereu 271-296 română