Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Marilena Contribuții la cunoașterea concepțiilor despre lume și viață a comunităților tribale monteorene 57-134 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 FLORESCU, Marilena Quelques problèmes concernant le début de la civilization de Monteoru de Moldavie (à la lumière des recherches du sud-ouest de la Moldavie) 069-082
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 FLORESCU, Marilena Problèmes de la civilisation de Costisa à la lumière du sondaje de Borlesti 051-082
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, G., FLORESCU, Marilena La station de l'epoque de bronze pres de Mînăstioara - Fitionești 61- franceză
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena Cîteva observații referitoare la tipurile de așezare aparținînd culturii Monteoru în lumina cercetărilor din zona sud-vestică a Moldovei 93- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparținînd fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova 37- română
2005 In memoriam ION NESTOR FLORESCU, Marilena Cultura Noua . De la semnalare la cunoaștere 101-111 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 CONSTANTINESCU, Marius, DIACONU, Gheorghe, FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena, NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin, PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea, ZAHARIA, Emilia Șantierul arheologic Bicaz 057-083
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Sondajul de la Gîrceni 221-230
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Șantierul arheologic Trușești 079-090
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, C., FLORESCU, Marilena, PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea Șantierul arheologic Trușești 227-234
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin, FLORESCU, Marilena Săpăturile din așezarea de epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdănești 301-308
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Cîndești-Coasta Banului, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea 112-123
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Observații recente cu privire la sistemul de fortificație al stațiunii de la Mănăstioara-Fitionești 124-130
1971 Memoria Antiquitatis, III FLORESCU, Marilena, NICU, Mircea, RĂDULESCU, Gheorghe Cîteva date referitoare la fazele tîrzii ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufești 157- română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 FLORESCU, Marilena Contribuția cercetărilor de la Cîndești și Mînăstioara-Fitionești (jud. Vrancea) la cunoașterea istoriei străvechi (mileniile II – I î.e.n.) a zonelor situate la curbura Carpaților Răsăriteni Studii şi Comunicări 26-33 română